Knappt godkänt för skolbudgeten– Med de förutsättningar som skolorna har idag hade det krävts betydligt mer offensiva satsningar för att vi lärare ska klara att ge alla elever bättre möjligheter att nå upp till kunskapsmålen. Mot bakgrund av det miljardregn till andra verksamheter som regeringen kommit med borde man också tagit till sig vårt förslag om en skolmiljard till grundskolan.

Regeringen föreslår i statsbudgeten som idag presenteras en satsning på matematik och naturvetenskap på total 525 miljoner kronor som till övervägande del handlar om fortbildningsinsatser av lärare. Satsningen gäller 125 miljoner kronor för 2009, 200 miljoner kronor för vardera åren 2010 och 2011.

– Regeringens satsning är välbehövlig men vad vi saknar är en långsiktig finansiering av fortbildningen av lärare. Här måste både kommunerna och staten ta sitt ansvar, säger Eva-Lis Sirén.

Regeringen föreslår en utvidgning av den allmänna förskolan till att också omfatta treåringar och en satsning på ett kompetenslyft för förskolans lärare.

– Att ytterligare utvidga den allmänna förskolan ger alla barn större möjligheter till en bra start på det livslånga lärandet.

– Det ”förskolelyft” som regeringen nu föreslår måste vara en bred satsning som speglar grundskolans behov. Villkoren för lärarna måste vara rimliga för att satsningen ska bli lyckad inte minst med tanke på de lönevillkor som gäller för dessa grupper.
Regeringen föreslår i statsbudgeten en satsning på yrkesutbildning för vuxna och inrättandet av en yrkeshögskola.

– Lärarförbundet har länge krävt en satsning på yrkesutbildning inom komvux. De förslag som läggs är därför välkomna. Det behövs en breddning av komvux och en satsning på de viktiga yrkeskurserna. Men även den teoretiska delen av komvux behöver byggas ut och man behöver sätta stopp för den nedmontering av komvux som skett de senaste åren.

– Vi välkomnar också förslaget om en yrkeshögskola. Den kommer att innebära mer stabila och likvärdiga villkor för såväl utbildningsanordnare som studerande, avslutar Eva-Lis Sirén.

Upplysningar: Håkan Carlsson, presschef, 08-737 69 02

För sjunde året i rad utser Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommuner. Årets arrangemang äger rum i Kulturhuset, Stockholm onsdagen den 15 oktober se mer under http://www.lararforbundet.se/bastaskolkommun

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation med ca 225 000 medlemmar. Läs mer om Lärarförbundet på: http://www.lararforbundet.se

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Prenumerera