Krav på lagförslag om lärares anmälningsplikt

Lärarnas yrkesetiska råd uppmanar i ett brev utbildningsminister Jan Björklund att lägga fram ett lagförslag om lärares anmälningsplikt. Förlaget har lagts på is sedan ministern sagt att han befarar att det kan leda till ytterligare administrationsbördor för lärare. Dessa farhågor avfärdas dock av yrkesetiska rådet som vill ha ett svar från utbildningsministern om när ett lagförslag kan läggas fram till riksdagen.

I brevet som sänds till utbildningsminister i dag står det bland annat:

”Lärare behöver tillsammans arbeta för en ökad autonomi, och för att leva upp till det ansvar det medför att ha blivit ett legitimationsyrke. För att kunna göra detta måste det finnas ett starkt lagstöd för att ifrågasätta de egna arbetsvillkoren och skolorganisationens förmåga att leva upp till uppsatta mål. Lärarnas yrkesetiska råd vill därför tydligt markera att lärare vill och ska och därför också måste ges förutsättningar att kunna ta ett rättssäkert ansvar för hela yrkesutövandet – med allt vad det innebär av undervisning, dokumentation och anmälan av eventuella missförhållanden".

Brevet i sin helhet bifogas i detta pressmeddelande.

För mer information:
Amanda Florin, Pressekreterare,  072-237 88 82
Lärarförbundets pressjour 08-737 69 02

Jesper Rehn: 0721-72 85 49

Åsa Dahlberg: 0703- 31 82 21

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Taggar:

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.