Lärarförbundet inleder samarbete med Rebel Learners

Lärarförbundet har inlett ett samarbete med RAU (Rektorsakademin Utveckling) och deras nyligen lanserade initiativ Rebel Learners. Rebel Learners är tänkt som en utvecklingsplats för lärarstudenter och arbetsgivare och erbjuder utbildning och nätverk vid sidan av lärarutbildningen.

SCB beräknar att det inom drygt sex år kommer att fattas 43 000 lärare. Många lärare går i pension eller byter jobb samtidigt som alldeles för få unga vill bli lärare. Sverige står inför en nationell lärarkris.

– Vi måste hitta sätt att mota den kommande lärarkrisen. Tomma platser på lärarutbildningarna får inte existera. Därför tror vi att Rebel Learners kan bidra till ett nytt sätt att tänka kring läraryrket och lärarutbildningen, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundet har påpekat brister i lärarutbildningen och jobbar aktivt med att förbättra utbildningen. Till exempel borde all lärarutbildning ske på avancerad nivå. Innehållet i Rebel Learners kommer till en början att rikta in sig på de områden som lärarstudenter uttryckt störst behov av: ledarskap och didaktik i praktiken samt förutsättningar för lärande i en digitaliserad värld.

– Lärarförbundet välkomnar alla goda krafter som jobbar för skolutveckling och för att förbättra lärarnas förutsättningar. Här ser vi ett spännande komplement till lärarutbildningen. Det är ett ypperligt tillfälle för några lärarstudenter att få en skjuts i sin utbildning, och även locka flera att vilja bli lärare, säger Eva-Lis Sirén.

För mer information:
Amanda Florin, Pressekreterare,  072-237 88 82
Lärarförbundets pressjour 08-737 69 02

Kristina Stutterheim, Kommunikationschef, 08-737 66 82

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Taggar:

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Dokument & länkar