Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand: ”Kan politikerna enas om pensioner och kanoner, måste de kunna enas om skolan”

Kommenta r till Skolkommissionens slutbetänkande. Lärarförbundets ordförande efterlyser blocköverskridande överenskommelser. 

Imorgon presenterar Skolkommissionen sitt slutbetänkande. Johanna  Jaara  Åstrand är en av ledamöterna i Skolkommissionen.

- Skolkommissionen presenterar en  samlad  nationell strategi med skarpa förslag  som ska öka  li kvärdigheten i svensk skola, höja  kunskapsresultaten och  låta lärare och skolledare  göra ett bra jobb  för våra elever .   Nu är det upp till politikerna att förvalta det arbete som vi inom profession och forskning tagit fram. Kan man enas om pensioner och kanoner måste man kunna enas också om skolan, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet.  

- Det jag är extra stolt över  i  Skolkommissionens förslag  är att det  finns  flera förslag  som ökar  lärar professionens infly tande  över skolans utveckling  och  s om  säkra r  möjligheten för oss lärar e  och ledare  att utvecklas i vår yrkesroll under hela arbetslivet .  Idag lämnas  lärare i sticket  och   kompetensutvecklingsbehov  förvisas till  tillfälliga lyft . Vi måste  garantera alla lärare  och ledare    fortlöpande  professionell utveckling och  vettiga   villkor att både utvecklas och  få  utveckla ny  kunskap, det ska inte behöva skötas på eget bevåg under  kvällar och helger , säger Johanna Jaara Åstrand   

För mer info:
Lärarförbundets Pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund me d 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia