Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand om förslagen om nyanlända elever  – Alla måste ta ansvar för de nyanlända barnen

I dag presenterade regeringens utredare Ebba Östlin sina förslag om hur skolans huvudmän ska säkra alla nyanlända elevers behov av utbildning.

– Några få kommuner och skolor tar för närvarande ett orimligt stort ansvar. Det är inte hållbart. De regler som nu föreslås skapar bättre förutsättningar att ta emot de nyanlända eleverna på ett värdigt sätt, säger Johanna Jaara åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Utredningen föreslår bland annat att kommunen ska kunna begränsa det fria skolvalet och att fristående skolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever.

– Nu är det upp till bevis för kommuner och fristående skolor. Fler måste vara med och ta ansvar, säger Johanna Jaara Åstrand.

Om de åtgärder som nu är på bordet inte räcker måste andra metoder till.

– Vi kan inte vara passiva när vissa skolor och kommuner får ta ett orimligt stort ansvar, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand. Samtidigt är hon hoppfull.

– Jag vet att många fler skolor och lärare vill vara med och bidra till att de nyanlända eleverna får en bra utbildning.

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Prenumerera