Lärarna arbetar orimligt mycket

Idag presenterar Skolverket sin tidsstudie kring lärarnas yrkesvardag. 3626 grundskollärare i årskurs 1-9 har under ett dygn fört dagbok för att kartlägga sin tidsanvändning. Rapporten visar att endast en tredjedel av arbetstiden används till undervisning. Planeringstiden motsvarar ca en tiondel. 

-          Ytterligare en tung studie av lärares arbetssituation bekräftar vår bild: gränsen är nådd. Sveriges lärare tvingas vara mycket mer än bara lärare och det går ut över undervisningen och eleverna, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Många grundskollärare anger att dokumentation och administration tar för mycket tid. Dessutom har de för lite tid till planering och reflektion.

-          Skolverkets tidsstudie innebär att ingen kan blunda för problemet längre. Nu är det hög tid att ta lärarnas situation på allvar. Lärare måste få tid att planera undervisningen - det är en framgångsfaktor, det ser vi på länder som lyckas. Vi har inte längre råd att förlora kvalitet i undervisningen därför att lärare är stressade och upptagna med annat, säger Eva-Lis Sirén.

Den genomsnittlige läraren arbetar 9 timmar och 40 min om dagen och dessutom visar rapporten att en betydande del av arbetet sker hemma på kvällstid. 8 av 10 lärare jobbar även under helgen.

-          Jag förutsätter att både staten, kommunerna och de fristående skolorna tar ansvar för att rätta till den här alarmerande situationen. Som arbetsgivare måste de skapa en bättre arbetssituation för landets lärare och staten måste agera ännu tuffare och plocka bort ytterligare administrativa sysslor från lärarnas bord, säger Eva-Lis Sirén.

För mer information:
Amanda Florin, Pressekreterare,  072-237 88 82
Lärarförbundets pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Taggar:

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Dokument & länkar