Ny undersökning: Grundskolans lärare har högst arbetsbelastningNy undersökning: Grundskolans lärare har högst arbetsbelastning - Lärare i grundskolan tillhör de yrkesgrupper som har högst arbetsbelastning. Samtidigt är kraven på just dem särskilt högt för att ge alla elever goda kunskaper. Svenska skolpolitiker måste satsa rejält på arbetsmiljö och ledarskapet i skolan, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.
Svenskt Kvalitetsindex presenterade i dag resultaten av en medarbetarundersökning bland anställda i Sverige med en delrapport med särskilt fokus på lärare. Undersökningen bygger på telefonintervjuer med omkring 900 personer från förskola till högskola. De faktorer som lärare tycker är både viktiga och en källa till missnöje är ledarskapet på arbetsplatsen, arbetsmiljön och lönerna.
- Undersökningens positiva resultat för förskolans lärare kan bland annat tillskrivas tydliga uppdrag och mindre enheter. Förskolans lärare har högt förtroende hos allmänhet och föräldrar. Den är världsunik och ger barnen en kunskapsgrund som är ovärderlig senare i skolan, säger Eva-Lis Sirén.
Några resultat från undersökningen: ? Grundskolans lärare upplever lägst grad av nöjdhet i sitt arbete. Förskolans lärare upplever högst grad av nöjdhet.
? Lärare uppger i betydligt högre grad än andra yrkesgrupper att de har hög arbetsbelastning. 98 procent av lärarna säger att kraven och pressen har ökat under det senaste året. Det är en unikt hög andel med risk för höga ohälsotal.
? Lärare har betydligt svårare än andra att balansera arbete och privatliv.
? Lärare uppger i mycket liten utsträckning att de hinner med sina arbets- uppgifter under ordinarie arbetstid och har svårt att få hjälp vid hög belastning.
? 4 av 10 lärare i grundskolan uppger att de har svårt att sova på grund av sitt arbete. Var femte ligger vaken 2 timmar eller mer minst en gång per vecka.
? Lärare uppger högre engagemang för arbetet än övriga på arbetsmarknaden.
? Samtliga lärargrupper, särskilt de i grundskolan, är missnöjda med sin närmaste chefs ledaregenskaper, det stöd man får och återkoppling. Däremot känner lärare generellt att de har sin chefs förtroende för det arbete de gör.
Mer information finns på SKIs webbplats, http://www.kvalitetsindex.se/ Upplysningar: Lärarförbundets presschef Claes Nyberg, 08-737 69 02.

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 225 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.
2 (1)Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Dokument & länkar