Partierna borde enas om betygenPRESSMEDDELANDE FRÅN LÄRARFÖRBUNDET 2010-07-06Partierna borde enas om betygen - Det är bedrövligt om de politiska partierna inte kan enas om betygen. Nu säger alliansregeringen att elever ska betyg i år 6 och den rödgröna oppositionen år 7. De underkänner sig själva genom att inte komma överens, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.
I dag presenterade de rödgröna partierna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, sin gemensamma utbildningspolitik inför valet. Ett besked var att elever ska få betyg i år 7 om de rödgröna vinner valet i september. De rödgröna är också överens om att öka antalet lärare per 100 elever från dagens 8,3 till 9.
- Många och välutbildade lärare är den allra viktigaste framgångsfaktorn för att eleverna ska nå målen och undervisningen ska hålla hög kvalitet. De rödgrönas besked är därför mycket välkommet. Det kommer att krävas ytterligare cirka 6 000 lärare för att nå dit, vilket kräver ett riktat tillskott till skolan på cirka 3 miljarder kronor, säger Eva-Lis Sirén.

Nu har den så viktiga debatten om skolpolitiken inför valet tagit fart. Lärarförbundet vill se rejäla satsningar på skolan nationellt och i alla kommuner.
Läs mer på vår kampanjsida http://www.borjamedskolan.se.

Upplysningar: Lärarförbundets presschef Claes Nyberg, 08-737 69 02.

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 225 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.
2 (1)Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Dokument & länkar