Regeringen duckar för lärarbristen

I dag presenterade regeringen årets vårbudget. Den saknar besked i två viktiga framtidsfrågor. Hur lockar vi fler lärare och hur ser vi till att de yrkesverksamma lärarna har rätt utbildning. Bland annat saknas besked om ett fortsatt lärarlyft. Årets vårbudget innehåller däremot en satsning på ytterligare 7000 platser inom yrkesvuxenutbildningen.

- Det mest slående är att regeringen totalt verkar bortse från hur man avser att täcka behovet av lärare för de ytterligare platser som föreslås. Lärarbristen är redan ett faktum och utan höjda löner och förbättrade arbetsvillkor riskerar den snabbt att förvärras. Lärare i yrkesämnen har en alternativ arbetsmarknad med ett löneläge som ofta överträffar lärarnas. Det håller inte, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

I vårbudgeten konstateras att läraryrket måste göras mer attraktivt och propositionen nämner också bristen på lärare framöver när stora årskullar går i pension. Strax före jul skrev företrädare för LO, TCO och SACO att de oroade sig för att samhällsekonomin riskerar att skadas av lärarnas lönemässiga ökenvandring.

- Det verkar som regeringen har en insikt om att lärarkrisen är på väg in i ett akut skede men inga generella åtgärder föreslås. Det är obegripligt. Nu är det hög tid att regeringen inte bara pratar utan går från ord till handling, säger Eva-Lis Sirén.

Idag beskrev Dagens Nyheter bristen på behöriga lärare. Där framgick bland annat den alarmerande bristen på utbildade lärare i naturvetenskap och teknik. Regeringen har tidigare satsat på ett lärarlyft för att möta de uppenbara bristerna i behörighet. Lärarlyftet upphör 2015.

- Lärarna hade väntat sig besked i vårbudgeten om en förlängning av lärarlyftet. Utan snabba beslut om fortsatt lärarlyft riskerar nu behörighetsreformen att fullständigt haverera, säger Eva-Lis Sirén.

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.