Regeringen glömde lärarlönerna

Idag presenterar regeringen sin vårbudget: ”Kunskap för förstärkt arbetskraft”.

Skolfrågan är fortsatt i fokus. Regeringen föreslår bland annat ökade satsningar på mindre klasser, fler undervisningstimmar och en skyldighet att erbjuda läxhjälp.

- Varje satsning som innebär ett ökat behov av lärare måste också följas av en generell satsning på högre lärarlöner. En sådan satsning väntar vi fortfarande på. Sverige står inför en lärarkris som riskerar att fördjupas om inte fler lockas till yrket. Ta nu varningssignalerna på allvar och satsa på att uppvärdera landets lärare, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Regeringen föreslår totalt ca 3300 fler utbildningsplatser i lärarutbildningen och inför en examenspremie till vissa av lärarutbildningarna.

- Risken är uppenbar att satsningen blir ett slag i luften och leder till fler tomma stolar. En examenspresent som lockbete lär inte räcka långt. En civilingenjör tjänar in premien på 25 000 kronor på ett par månader. Studenter anger löneläget som det avgörande skälet till att rata lärarutbildningen. Det finns därför inget alternativ till en rejäl höjning av lärarlönerna. Mot bakgrund av att SCB om bara sex år spår en lärarbrist på 43 000 lärare kan det inte vänta längre, säger Eva-Lis Sirén.

Regeringen föreslår att betyg från årskurs fyra ska införas med start vårterminen 2017. I årskurs 4 och 5 ska de ges en gång per läsår. I en ny undersökning från Novus lyfter en (1) procent av Sveriges lärare fram betygen som en viktig prioritering.   

- Ingenting talar för att detta förbättrar resultaten. Att dessutom bara drygt ett år efter införandet av betyg i årskurs sex föreslå betyg redan från årskurs fyra är oansvarigt. Betyg är för viktigt för att ständigt ändras. Det är just vad som riskerar att ske utan en bred politisk enighet. Vi kan inte ha ett betygssystem som ändras beroende på vilket parti som för tillfället sitter vid makten. Det skapar bara oreda, säger Eva-Lis Sirén. 

För mer information:
Amanda Florin, Pressekreterare,  072-237 88 82
Lärarförbundets pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Taggar:

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Dokument & länkar