SCB har levererat fel statistik till Bästa skolkommun

Under torsdagen uppmärksammades Lärarförbundet av Statistiska Centralbyrån, SCB, att myndigheten har levererat fel underlag till ett av kriterierna i rankningen Bästa skolkommun 2016.

-  Det är väldigt allvarligt att SCB levererar fel statistik. De har dessutom gett oss en utförlig och mycket trovärdig förklaring till varför siffrorna ser ut som de gör. Något har uppenbarligen gått snett i SCB:s interna kvalitetskontroll. Ansvaret ligger hos SCB men jag är den första att beklaga det som har inträffat, säger Ida Strutt, tf presschef på Lärarförbundet.

Bästa skolkommun är den mest omfattande rankning av landets kommuner när det gäller skolan som genomförs. Rankningen driver på positiva förändringar i skolan och sätter fokus på kommunernas viktiga roll som huvudman för verksamheten. Till grund för rankningen ligger 13 kriterier som bedömer både skolans arbetsförutsättningar och resultat. Statistiken samlas in från SCB och Skolverket samt en enkät med Lärarförbundets lokalavdelningar.

-  SCB:s data och statistik ligger till grund för en stor mängd politiska beslut som fattas i Sverige. Från verksamhetsplaner för statliga myndigheter till hela den svenska statsbudgeten. När vi beställer och betalar för data levererad från SCB finns det ingen anledning för oss att betvivla dataleveransen. Självklart gör vi utöver detta en mängd kvalitetskontroller av samtlig data som ligger till grund för vår rankning, säger Ida Strutt

Lärarförbundet har nu begärt in ett nytt underlag från SCB som ska levereras nästa vecka. Efter analys och kvalitetskontroll av data kommer Lärarförbundet att ta fram en korrigerad rankning för 2016. 

För mer information kontakta pressjouren: 08-737 69 02, press@lararforbundet.se.

Du kan även kontakta tf presschef Ida Strutt 070-222 12 98 eller pressekreterare Niklas Kjellberg 072-531 50 31

För frågor angående statistik från SCB kontakta pressansvarige Nizar Chakkour 0767-20 44 44

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Prenumerera