Stor risk för nationell lärarkris

Läraryrket ratas av studenter. Det märks i sjunkande söktryck och det stora antalet tomma platser på landets lärarutbildningar. Samtidigt bedömer Sveriges Kommuner och Landsting ett rekryteringsbehov på 80 000 lärare fram till år 2020. Lärarförbundet varnar nu för att Sverige kan stå inför en nationell lärarkris.

I Lärarförbundets nya rapport ”Varifrån ska alla nya lärare komma” visas alarmerande siffror om de tomma platserna på lärarutbildningarna. I Göteborg står mer än hälften av platserna tomma på ämneslärarutbildningen mot åk 7-9 med inriktningar mot biolog, kemi och matematik. Och det ser likadant ut på fler av landets lärarutbildningar.

- Vi står inför en nationell lärarkris. SKL uppskattar att det kommer att behöva rekryteras 80 000 lärare inom 8 år. Idag är det endast 1,2 sökande till lärarutbildningen. Men sanningen är värre än så. På flera av landets lärosäten gapar platserna tomma, särskilt på inriktningar mot de naturorienterade ämnena. Framtidens elever kommer att få svårt att få kunskap i dessa ämnen om inte problemet tas på allvar, säger Eva-Lis Siren, Lärarförbundets ordförande.

- Huvudorsaken till varför studenter väljer bort lärarutbildningarna är de låga lönerna. För ett land som är beroende av att kunna konkurrera med kunskap är detta ett allvarligt samhällsproblem. Om vi vill att eleverna ska ha rätt till de bästa lärarna krävs en statushöjning av läraryrket. För att fler ska vilja bli lärare och för att locka de bästa till yrket, måste lärarlönerna öka i snitt med 10 000 kronor. Men det måste också finnas lärare som tjänar 50 000 kronor, anser Eva-Lis Sirén.

- Varför ska man bli en dåligt betald matematiklärare när man kan bli en bättre betald ingenjör? Om inte arbetsgivaren tar sitt ansvar och höjer lärarlönerna står vi snart inför en nationell lärarkris, avslutar Eva-Lis Sirén.

 

Lärarförbundets nya rapport "Varifrån ska alla nya lärare komma" kan laddas ner på:  http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/documents/002E412D?OpenDocument&menuid=00326A1C

För mer information:
Jenny Engdahl, Tf Presschef,  070-363 25 55
Lärarförbundets pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Taggar:

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.