Stora skillnader mellan kommuner i antal lediga lärarjobb

Med hjälp av Arbetsförmedlingens statistik över antal lediga lärarjobb har Lärarförbundet sammanställt hur många lediga lärartjänster som finns i varje kommun. Det visar sig att skillnaderna är stora mellan kommunerna när det gäller hur många lärare som behöver anställas för att täcka behovet.

- Antal lediga platser ökar igen och bekräftar att Sverige står inför en nationell lärarkris. Den ökade efterfrågan på lärare samtidigt som svårigheterna att rekrytera lämpliga lärare ökar är ett tydligt tecken på detta. Läraryrket måste bli mer attraktivt för att fler ska vilja bli lärare och då måste lönerna öka, säger Ann-Charlotte Eriksson, vice förbundsordförande Lärarförbundet.

Skillnaderna är stora mellan kommunerna i antal lediga tjänster. Detta riskerar att gå ut över likvärdigheten i skolan. En trend i statistiken är också att flera medelstora städer har ett ökat antal lediga lärartjänster jämfört med 2012.  

- Det är mycket oroande att antalet lediga lärarjobb ökar. Vi är inne i en nedåtgående spiral, som måste stoppas. Platser gapar tomma på lärarutbildningarna. Många lärare överväger att lämna yrket, och SCB spår en lärarbrist på 43 000 lärare inom 7 år är, säger Ann-Charlotte Eriksson.

Möjliga konsekvenser av lärarbristen är att klasserna blir större och fler obehöriga lärare kommer att behöva anställas för att täcka lärarbristen. När sommarregeringen sammanträder idag finns all anledning att diskutera situationen.

- Maria Arnholm bör se över situationen på landets förskolor där förskollärarbristen är extra akut. Sveriges sjunkande kunskapsresultat måste bromsas och lösningen är inte färre lärare. Vem ska stå i klassrummet om 10, 20, 30 år om vi inte får fler att vilja bli lärare idag? säger Ann-Charlotte Eriksson.

Listan över antal lediga lärarjobb per kommun finns bifogad.

Här hittar ni även listor över lediga lärarjobb per lärarkategori och kommun:

Förskollärare och fritidspedagoger

Grundskollärare

Gymnasielärare

För mer information:
Amanda Florin, Pressekreterare,  072-237 88 82
Lärarförbundets pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Taggar:

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.