Välkommen satsning på Musik- och KulturskolanVälkommen satsning på Musik- och Kulturskolan - En satsning på landets Musik- och kulturskolor är mycket välkommen. Vi vet att estetisk utveckling hjälper barn och ungdomar att nå sina kunskapsmål även i andra ämnen, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.
Den rödgröna oppositionen har idag lanserat ett förslag till maxtaxa för Musik- och kulturskolorna. Flera undersökningar har visat att nivån på avgiften direkt ger utslag i hur många familjer som låter barnen få ta del av utbudet. Spridningen i avgiftsnivå är också stor. Avgiften är den enskilt viktigaste faktorn av betydelse för föräldrar när de ska fatta beslut visar enkäter som genomförts.
- Vi har de senaste åren sett att avgifterna i snitt har höjts och det är en utveckling vi måste stoppa, säger Eva-Lis Sirén.
Allt fler kommuner saknar helt Musik- och kulturskola. Lärarförbundets senaste ranking av Sveriges Bästa Musik- och Kulturskolekommun 2010 visade på en ökning med 40 procent till 10 kommuner. Minst två till hade eller var i stånd att fatta beslut om en avveckling.
- Alla elever ska ha tillgång till en kvalificerad Musik- och kulturskola med hög kvalitet. Det är mycket kortsiktigt att skära eftersom det ger större kostnader och lägre kunskapsresultat i slutändan, säger Eva-Lis Sirén.
Musik- och kulturskolorna har idag ingen nationell uppföljning av resurser eller kvalitet. Även forskningen kring de estetiska ämnenas påverkan på lärande i skolan behöver stärkas. Andelen behöriga lärare varierar stort och lön och arbetsvillkor är ofta sämre än för andra lärare.
- Regeringen måste lyssna på forskningen och uppvärdera de estetiska ämnenas värde och status i skolan. En Musik- och kulturskola behövs i varje kommun på samma sätt som kravet på tillgängliga skolbibliotek, säger Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundet etablerade 2009 ett årligt pris till Sveriges bästa Musik- och kulturskolekommun. Priset ger uppmärksamhet till de kommuner som satsar på något viktigt för många barn och ungdomar. Genomgången sätter också ljuset på de kommuner som skär ned på musik- och kulturskolan eller drastiskt höjer avgifterna.
Mer information finns på Lärarförbundets webbplats www.lararforbundet.se

Upplysningar: Lärarförbundets presschef Claes Nyberg, 08-737 69 02.

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 225 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.
2 (1)Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Dokument & länkar