Välkommen satsning på yrkesutbildning för vuxna– Vi har länge krävt en satsning på yrkesutbildning inom komvux, säger Eva-Lis Sirén förbundsordförande för Lärarförbundet. Nu får vi äntligen en välbehövlig breddning av komvux, en satsning på de dyra men viktiga yrkeskurserna.

– Men vi är övertygade om att förslaget till ny gymnasieskola kommer att leda till att även den teoretiska delen av komvux kommer att behöva byggas ut.

– Införandet av en yrkeshögskola är också utmärkt. Det kan bidra till att kvaliteten i de eftergymnasiala yrkesutbildningarna och rättssäkerheten stärks, framhåller Eva-Lis Sirén.

– Det behövs en samlande struktur med regelverk, bättre kvalitetssäkring och gemensamma spelregler för utbildningsanordnarna. Yrkeshögskolan innebär mer likvärdiga villkor för såväl utbildningsanordnare och studerande avslutar Eva-Lis Siren.

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Prenumerera