Viktiga satsningar på skolan och lärarnas kompetensutveckling tydligt frånvarande i regeringens vårproposition

Lärarförbundets ordförande, Eva-Lis Sirén, kommenterar regeringens ekonomiska vårproposition.

- I regeringens  vårproposition är viktiga satsningar på skolan och lärarnas kompetensutveckling tydligt frånvarande.  Detta kommer få konsekvenser för Sveriges framtida konkurrenskraft. Viktiga reformer som lärarlegitimationen och lärarlyftet är sedan tidigare kraftigt underfinansierade. Det hade behövts att regeringen skjutit till de pengar som fattas för denna viktiga reform ska lyckas, en nödvändig pusselbit för att få en skola i världsklass, säger Eva-Lis Sirén.

- För att eleverna ska få den bästa utbildningen behövs de bästa lärarna. Sverige står idag inför en nationell lärarkris med för få som vill bli lärare och skickliga lärare som funderar på att sluta. Regeringen hade i vårbudgeten chansen att öka sin kraftansträngning för att locka fler till yrket. Tidigare satsningar på karriärvägar med högre löner, borde ha förstärkts och dessutom byggts på med ytterligare satsningar på kompetensutveckling och annat som stärker läraren.

- Regeringen konstaterar att kommunernas ekonomi är relativt stark de kommande åren. Det är en viktig utgångspunkt i den avtalsrörelse som just nu pågår. För att fler ska vilja bli lärare och för att locka de bästa till yrket, liksom behålla de skickligaste lärarna måste lärarlönerna öka med 10 000 kronor i snitt och kommunerna måste presentera en tydlig avbetalningsplan, avslutar Eva-Lis Sirén.

För mer information:
Jenny Engdahl, Tf Presschef,  070-363 25 55
Lärarförbundets pressjour 08-737 69 02

 

Taggar:

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.