Yrkeserfarenhet spelar roll - en framgång för lärarna

Idag presenterar utbildningsminister Jan Björklund övergångsregler för yrkeserfarna lärare inom legitimationsreformen. Bland annat får lärare, efter bedömning av Skolverket, behörighet om de har kompletterat sin utbildning så den kan anses motsvara behörighet när de kompletterade sin utbildning.

-          Det är en framgång för lärarna att Björklund backar från tanken att tidigare behöriga lärare hittills förklarats obehöriga. Denna del av reformen har vi kritiserat hårt. Självklart ska en behörighet man redan skaffat sig vara fortsatt giltig, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Behörighet ska nu också beviljas lärare efter erfarenhet genom en ansökan där huvudmannen intygar att undervisningen ägt rum i ämnet under minst åtta läsår under de senaste 15 åren. För dem som fyller 57 år senast 1 juli 2015 ska det räcka med fyra år.

-          Många års undervisning och kompetens som man skaffat sig på vägen måste vara värt något. Det är därför ett högst rimligt förslag, säger Eva-Lis Sirén.

Det kommer även att bli möjligt för de lärare som vill få sin yrkeserfarenhet validerad att få det prövat inom ramen för Lärarlyftet. Stockholms universitet får ett särskilt uppdrag att tillsammans med andra lärosäten utveckla formerna för det.

-          Självklart bör det finnas en möjlighet att värdera en enskild lärares faktiska kunskaper och kompetens. Nu kan reformen bidra till ökad kvalitet på undervisningen och en nödvändig höjning av läraryrkets status. Det jag fortfarande saknar är ett tydligt besked om att lärarlyftet ska fortsätta även efter 2014, säger Eva-Lis Sirén.

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.