Lärarnas yrkesetiska råd stödjer inte lärare som har sex med elever

I media har under söndagen spridits citat som ger sken av att Lärarnas yrkesetiska råd skulle ha uttalat sitt stöd för lärare som har sex med sina elever.

Lärarnas yrkesetiska råd, har till uppgift att stödja och uppmuntra ett yrkesetiskt förhållningssätt hos lärarna. I ett sådant förhållningssätt ingår att alltid beakta det ojämna maktförhållande mellan lärare och elev som är grunden till att det behövs en yrkesetik.

Det innebär bland annat att lärare har skyldighet att skydda elever mot skada och kränkning, att upprätthålla förtroendefulla relationer med sina elever och att inte låta sig otillbörligen påverkas vid bedömning och betygsättning. Allt detta kan ifrågasättas om en lärare har en sexuell relation med en elev, men det är samtidigt inte en självklarhet att så är fallet.

– Om så många som en av 30 gymnasieelever har haft sex med en lärare finns starka skäl att tro att många av dessa lärare inte levt upp till yrkesetikens krav, säger Jesper Rehn ordförande i Lärarnas yrkesetiska råd.

– Det är varje lärares eget ansvar att följa yrkesetiken. Lärarnas yrkesetiska råd kan bara uppmana varje lärare som har haft, har eller står inför möjligheten att inleda en relation med en elev att allvarligt fundera över vilka konsekvenser detta kan få, framför allt för eleven, säger Jesper Rehn.

Rådet vill också betona att det i många fall är olagligt för en lärare att ha en sexuell relation med en elev, och i de fallen råder ingen tvekan om att det också är yrkesetiskt förkastligt. När det gäller relationer mellan vuxna går det inte att uttala sig lika generellt utan där måste varje lärare ta sitt eget ansvar utifrån de yrkesetiska riktlinjerna.

För ytterligare information:

Jesper Rehn, ordförande i Lärarnas yrkesetiska råd, tel:070-8351376

Kontaktpersoner:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00
Amanda Florin,  pressekreterare Lärarförbundet, 072-237 88 82

Prenumerera