"Bli lärare" - ny kampanj startar idag

Lärarnas situation är ohållbar, men samtidigt har vi själva ett ansvar för vilken bild som förmedlas av våra jobb. Låt oss därför dela med oss av allt det som gör läraryrket fantastiskt. De enda som vet hur en lärares vardag ser ut är vi lärare – och nu vill vi ta mer plats i debatten. Därför lanserar vi idag kampanjen #blilärare på sociala medier, skriver lärarna Lina Johnson och Freddy Grip idag på SVT Debatt.

- Det är bara lärare som kan beskriva det komplexa i läraryrket. Vi måste ta större plats i debatten, säger Lärarstudenternas ordförande Freddy Grip.

Den svåra arbetssituationen och lönen har gjort att yrkets status har sjunkit som en sten. En stor del av det arbete som ligger framåt i tiden består av att förändra inställningen till lärarna och läraryrket. Dock förs denna debatt i mångt och mycket av människor som inte befinner sig i skolan. Människor som inte vet hur en lärares vardag de facto ser ut.

- Först när vi börjar vittna om de fantastiska i att stödja unga människors utveckling kommer fler vilja #blilärare. Det är avgörande för Sveriges framtid, avslutar Freddy Grip, ordförande för LR Stud.

Läs debattartikeln ”Vi lärare måste ta tillbaka debatten om vårt eget yrke”

För upplysningar: 
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 
zoran.alagic@lr.se, 070-262 27 00.

Lärarnas Riksförbund – det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.
Lärarnas Riksförbund organiserar främst lärare i ungdomsskolan och vuxenutbildningen. Vi organiserar  majoriteten av landets studie- och yrkesvägledare. Tyngdpunkten finns i gymnasiet och högstadiet, där de flesta lärarna är medlemmar i Lärarnas Riksförbund.

Om oss

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbundet i Sverige som organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.

Prenumerera