Bra betyg till svensk skola

När den stora undersökningen ICCS 2016 idag presenterades så visar den att svenska elever klarar sig bra när det gäller demokrati- och samhällsfrågor.

- Det är mycket glädjande att de svenska elevernas resultat har förbättrats starkt jämfört med förra undersökningen. Inte minst är det bra att det finns ett starkt stöd för jämställdhet och att olika grupper ska ha lika rättigheter och möjligheter i framtiden, det inger hopp, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén. 

Undersökningen visar skillnader mellan pojkars och flickors resultat. Där flickor generellt klarade sig bättre än pojkar.

- Vi får inte blunda för att det finns orosmoln när det gäller skillnader mellan pojkar och flickor i attityder. Här krävs det att man får med pojkarna på tåget, säger Åsa Fahlén.

Undersökningen visar också att det skiljer sig mycket vad det gäller elevgruppers socioekonomiska bakgrund.

- Resultatet visar återigen att även om utfallet är bra så finns det skillnader som är helt oacceptabla. Här krävs ett helhetsgrepp för att minska skolsegregationen. Jag utgår nu från att Skolkommissionens förslag genomförs, eftersom det skulle vara ett viktigt steg mot att komma åt de problem med bristande likvärdighet och skolsegregation som Sverige har, avslutar Åsa Fahlén.

För kommentarer:
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74

För upplysningar:

Håkan Carlsson, pressekreterare Lärarnas Riksförbund, 070-438 92 57

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Om oss

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbundet i Sverige som organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.

Prenumerera