Bra skolsatsning men många frågor lämnas obesvarade

Lärarnas Riksförbund kommenterar här regeringens vårproposition:

– Regeringen tycks ha insett behovet av en satsning på skolan och lärarna mot bakgrund av de växande elevkullarna och den redan nu svåra lärarbristen. Men blygsamma ambitioner lär inte på långa vägar räcka för att också höja kvaliteten. Ska Sverige på allvar delta i den internationella konkurrensen finns det inget viktigare än fortsatta och kraftfulla utbildningssatsningar, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

För att stärka likvärdigheten avser regeringen att fullfölja förslaget om ett nytt statsbidrag till grundskolan.

– Det är utmärkt att staten stärker greppet för att åstadkomma ökad jämlikhet i grundskolan. Men jag känner stark oro för att kontrollen blir otillräcklig så kommuner och friskolor samtidigt tar chansen att dra ner på sina egna skolsatsningar. Det får inte hända, säger Åsa Fahlén.

Lärarnas Riksförbund efterlyser redan nu ett professionsprogram för lärare. Saken har utretts och utbildningsministern har ställt sig positiv.

– Ett tydligt, för individen förutsägbart, och nationellt hanterat system skulle bidra till att stärka läraryrkets attraktivitet. Det är absolut nödvändigt om vi ska få bukt med lärarbristen och höja elevernas resultat. Nu måste politikerna skrida till handling och återkomma med ett skarpt förslag, säger Åsa Fahlén.

Regeringens vårproposition är inte tillräckligt tydlig med färdriktningen för statens roll i skolpolitiken.  

– Staten måste stärka närvaron på skolans område. Även om frågan om regional skolorganisation utreds måste färdriktningen anges redan nu. Bristande likvärdighet kräver starkare statligt stöd och kontroll. Den frågan är för viktig för att försättas i väntläge, säger Åsa Fahlén.

För upplysningar: 
Håkan Carlsson, presskontakt Lärarnas Riksförbund, hakan.carlsson@lr.se
073
-438 92 57

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Om oss

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbundet i Sverige som organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.

Prenumerera