Bra tankar i socialdemokraternas nya skolpolitiska förslag

Det är välkommet att Socialdemokraterna samlar sig kring en egen skolpolitik med tydliga mål och man har identifierat problemen. Flera av de åtta punkter som läggs fram idag med politiska förslag för en jämlik skola, tycker Lärarnas Riksförbund är bra. Dock saknas det resonemang om hur ett tydligare statligt ansvarstagande för skolan ska se ut.


– Det är mycket bra att man lyfter fram vikten av höga positiva förväntningar och ett inkluderande förhållningssätt, samt  – och inte minst – att man vill ha mindre individuellt arbete i skolan. Vi välkomnar särskilt den punkten, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Det är i en debattartikel på DN Debatt som Socialdemokraterna presenterar sina åtta punkter för en likvärdig skola, ”Lottning kan vara ett bättre urvalsinstrument till skolan”. De politiska förslagen diskuteras också idag vid en hearing i riksdagen.

– Att peka på att de behövs mindre individuellt arbete betyder också att man lyfter fram behovet av utbildade behöriga lärare, vilket är mycket viktigt, säger Metta Fjelkner och fortsätter:

– Vi delar analysen att den minskade likvärdigheten är en av förklaringarna till att resultaten i skolan sjunker. Det är ett stort misslyckande för skolpolitiken. Och för det decentraliserade skolsystem som Sverige experimenterat med under de senaste tjugo åren.

– Tyvärr saknar jag dock resonemang om den ökande segregationen i skolan och om hur den kommunala styrningen också bygger in en segregering. Jag saknar också resonemang om hur ett tydligare statligt ansvarstagande för skolan ska se ut.

Lärarnas Riksförbund anser att det behövs en nationell skolkommission som utreder och analyserar den svenska skolans styrning och resultat, liksom Skolverkets förre generaldirektör Per Thullberg efterlyste vid det grundskolseminarium som anordnades på tisdagen.

– Man ser problemen och bristerna i dagen system och man medger även bristerna i hur skolan styrs av huvudmännen. Men man förmår - ännu - inte att landa i slutsatsen att det krävs ett nytag för att lyfta den svenska skolan på ett mer långsiktigt sätt.

Lärarnas Riksförbund har också presenterat ett förslag till en statlig finansieringsmodell som är relativt kostnadsneutral och som styr över mer pengar till undervisningen i skolan. Se ”Från byråkrati till undervisning”.


För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund – det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med våra 85 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.
Lärarnas Riksförbund organiserar främst lärare i ungdomsskolan och vuxenutbildning. Vi organiserar även majoriteten av landets studie- och yrkesvägledare. Tyngdpunkten finns i gymnasiet och högstadiet där huvudelen av lärarna är medlemmar i Lärarnas Riksförbund.

Om oss

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbundet i Sverige som organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.

Prenumerera