Hälften av Centerväljarna är beredda att byta parti för skolans skull

I dag talar Annie Lööf under Järvaveckan. För Centerpartiets sympatisörer är skolan en fråga som kan avgöra partivalet i höst.

– Väljarna vill bland annat se ett statligt ansvar för skolan. Det borde vara en tankeställare för Annie Lööf, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Lärarnas Riksförbunds stora väljarundersökning visar att skolan fortsatt är en av valets viktigaste frågor. Den kan få väljare att byta parti.

– Likt tidigare valår är skolan fortsatt en mycket viktig fråga för väljarna. Vår undersökning visar att det finns potentiellt 2,5 miljoner röster att vinna på en bra skolpolitik! Det är egentligen inte konstigt, det är ju i skolan vi kan förbereda kommande generationer för den framtid vi inte vet så mycket om, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Flest C-väljare kan tänka sig byta
Centerpartiet är det parti vars väljare i störst utsträckning uppger att de är beredda att rösta på ett annat parti om det partiet skulle ha en bättre skolpolitik. Över hälften av de tillfrågade C-väljarna kan tänka sig detta. Skulle Centerpartiet tappa dessa väljare skulle de knappt ta sig över riksdagsspärrens 4 procent. Endast 4 av 10 C-väljare anser att det egna partiet har den bästa skolpolitiken.

Centerväljare mot vinstuttag i skolan och för statligt ansvar
En fråga där C-väljarna är tydliga är den om vinster i friskolor. Över hälften av C-väljarna uppger att fristående skolor inte ska kunna ta ut vinst. I frågan om skolans styrning och finansiering vill en majoritet av C-väljarna att staten bör ta över ansvaret för de skolor som idag är kommunala.

---


Läs hela undersökningen "Skolan, valet och väljarnas värderingar":
https://www.lr.se/opinionpaverkan/undersokningar/arkiv/skolanvaletochvaljarnasvarderingar.5.4b795051163bfd3de5a6df18.html

För kommentarer:
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Om oss

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbundet i Sverige som organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.

Prenumerera