INBJUDAN TILL PRESSTRÄFF

Avtal för en bättre skola

Lärarorganisationerna presenterar två frågor som måste lösas i årets avtalsrörelse

Lärarna har börjat förhandla om nytt avtal. Det sker mot bakgrund av mer än tio års löften från arbetsgivarna om att satsa extra på lärarnas löner. Faktum är att det har blivit precis tvärtom. Lärarna har fått klart sämre löneutveckling än andra yrkesgrupper. Dessutom måste frågan om lärarnas arbetstid hanteras av parterna.

På torsdag presenterar de båda lärarorganisationerna, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, skriften ”Avtalet ska stödja 2010-talets skola!”. Genom den vill lärarorganisationerna lägga grunden till en lösning i avtalsförhandlingarna som nu kör i gång på allvar.

Medverkande:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund
Eva-Lis Preisz, ordförande Lärarförbundet

Tid: Torsdag den 30 augusti 2007, kl 9.30.
Plats: World Trade Center, lokal Paris, ingång från Kungsbron.

Välkomna!

Upplysningar:
Zoran Alagic, presschef, Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00
Alf Lindberg, pressombudsman, Lärarförbundet, 070-316 67 14

Om oss

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbundet i Sverige som organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.

Prenumerera