Inrätta särskilda kompetensutvecklingskonton för lärare

Idag kom Skolverket med nya siffror om hur det ligger till med behörigheten hos landets lärare. Bara hälften av gymnasielärarna har behörighet i de ämnen de undervisar i. Kommunerna tar verkligen inte sitt ansvar för att kontinuerligt fortbilda lärare, konstaterar Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson som föreslår att staten inrättar särskilda kompetensutvecklingskonton för lärare.

Utbildade lärare med behörighet för sina undervisningsämnen är nyckeln till en framgångsrik skola. När kommunerna tog över ansvaret för lärarna och med den därpå följande friskolereformen såg vi hur inställningen till behöriga lärare stadigt försämrades. Nu har vi en lärarlegitimation på plats med en skollag som säger att lärare ska vara behöriga för den undervisning de bedriver. Skolverkets nya statistik sätter fingret på precis vad som saknas i skolan, någon som tar ansvar för helheten. Alla elever har rätt till utbildare lärare, i alla ämnen, nu och i framtiden.

-Till och med Skolverkets generaldirektör var förvånad över att behörigheten är så låg. Det ligger mycket i dessa siffror. Med större möjlighet till kompentensutveckling blir också läraryrket mer attraktivt. Det tillsammans med högre löner kommer kunna göra skillnad, säger Bo Jansson.

Det är nu upp till bevis för både skolhuvudmän och staten att visa att man menar allvar med detta.

-Det ska vara rätt lärare på rätt plats, i hela skolsystemet. Kompetensbrister måste fortbildas bort, arbetsgivarna och staten måste här ta ett gemensamt ansvar. Det är inte den enskilda lärare som ensam ska behöva ta ansvar för tjugo års misskötsel av skolan, fortsätter Bo Jansson.

Det är i första hand viktigt att se till att det blir attraktivt att utbilda sig till lärare, även i ämnen där det finns andra yrken som också kan locka duktiga studenter. Men vi måste också göra det möjligt för lärare som redan är på plats i skolan att utvecklas genom att läsa in nya ämnen eller fördjupa sig mot nya årskurser.

-Vi uppmanar den tillträdande regeringen att inrätta särskilda kompetensutvecklingskonton för lärare, säger Bo Jansson. Dessa kan göra det möjligt att efter ett antal år i yrket fördjupa eller bredda sin kompetens genom akademiska studier med bibehållen lön.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61
För upplysningar:
Frida Ekberg, pressansvarig Lärarnas Riksförbund, 070-273 15 55

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Om oss

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbundet i Sverige som organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.

Prenumerera