Kompetens för framtiden - så lyfter vi yrkesutbildningen

Inbjudan till presentation av antologi om yrkesutbildning: Kompetens för framtiden

Gymnasieskolans yrkesprogram har en viktig roll för kompetensförsörjningen i dagens Sverige. Antalet elever som fullföljer sitt yrkesprogram har minskat kraftigt och tillgodoser inte arbetsmarknadens behov. 

Lärarnas Riksförbund har bjudit in en rad ledande politiker och andra sakkunniga för att ge sitt perspektiv på hur gymnasieskolan och dess yrkesutbildningar bör se ut för att möta arbetsmarknadens behov i framtiden.

Bland skribenterna finns till exempel Carl Bennet, Karin Stjernfeldt Jammeth och Anders Ferbe.

Boken "Kompetens för framtiden - så lyfter vi yrkesutbildningen" presenteras vid ett seminarium den 29 april 11.30-12.30 på Lärarnas Riksförbund, Sveavägen 50 i Stockholm.

Efter seminariet serveras en enklare lunch.

Anmäl deltagande från media till: bertil.ekerlid@ekerlids.com senast den 28 april. Tel 070-696 1057.

Recensionsex beställs också genom samma adress. Ekerlids Förlag ger ut böcker inom affärs- och samhällslitteratur, memoarer och biografier.

För upplysningar: 
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 
zoran.alagic@lr.se, 070-262 27 00.

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Om oss

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbundet i Sverige som organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.

Prenumerera