Lärarlegitimationen avgörande för svensk skola

– Införandet av lärarlegitimationen är en av de avgörande reformerna för att svensk skola ska lyckas. Den har blivit nödvändig eftersom de kommunala huvudmännen inte brytt sig om att använda sig av rätt utbildade lärare samtidigt som friskolorna länge inte behövde anställa lärare med just lärarutbildning, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Lärarnas Riksförbund menar att staten måste ta sig an dimensioneringsfrågan och säkra de nyexade lärarnas introduktionsplatser.

I debattartikeln ”Lärarlegitimationen avgörande för att svensk skola ska lyckas” skriver Metta Fjelkner bland annat att:

"Lärarlegitimationen är ett avgörande steg för att ge undervisningen den kvalitet som behövs, just genom att garantera samhället att läraren är utbildad för det ska göras. För att inte riskera att reformen blir ett slag i luften, måste regeringen hålla hårt i taktpinnen och gå vidare för att säkra att intentionerna blir verklighet."

Lärarnas Riksförbund tog initiativet till en lärarlegitimation vid kongressen 1992 och känner ett stort ansvar för att reformen når sitt syfte och blir det välbehövliga statuslyft som svensk lärarkår behöver.

Skolverket har hittills godkänt över 70 000 legitimationer och har på sig att klara ansökningarna till den 1 december. Dessa över 70 000 godkända ska kontrasteras mot de 1300 som enligt uppgift överklagat. Totalt omfattas cirka 180 000 lärare av de nya reglerna.

Metta Fjelkner skriver också:

”Det splittrade ansvaret för skolan har lett till behovet av en lärarlegitimation. Den kraft regeringen visat med införandet av en lärarlegitimation måste nu följas av ytterligare åtgärder för att reformen inte ska stranda innan den ens är sjösatt.” 

Lärarnas Riksförbund föreslår följande insatser för att lärarlegitimationen ska bli en framgång:

· Staten ska ta ett nationellt ansvar för att regelbundna behovsanalyser av olika lärarkategorier

· Högskolorna ges uppdrag att utbilda lärare efter de behov som beräknas i stället för att utbilda enbart efter studenternas önskan

· De studenter som efter genomförd utbildning tar examen garanteras ett introduktionsår i rimlig tid efter examen.  Läkare kan få vänta 6-8 månader på att få sin AT-tjänst och lärare ska inte behöva vänta längre än så.

· De pengar staten avsatt för genomförande av introduktionsår regleras och utbetalas direkt till den lärare som tar på sig ansvaret att vara mentor.

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef, Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund – det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.
Lärarnas Riksförbund organiserar främst lärare i ungdomsskolan och vuxenutbildningen. Vi organiserar  majoriteten av landets studie- och yrkesvägledare. Tyngdpunkten finns i gymnasiet och högstadiet, där de flesta lärarna är medlemmar i Lärarnas Riksförbund.

Taggar:

Om oss

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbundet i Sverige som organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.

Prenumerera

Citat

Lärarlegitimationen är ett avgörande steg för att ge undervisningen den kvalitet som behövs.
Metta Fjelkner