Lärarnas Riksförbund välkomnar Björklunds löfte om höjda lärarlöner

Idag höll utbildningsminister Jan Björklund sitt sommartal i Marstrand och som sin högsta prioritering sätter han lärarlönerna. Inför kommande höstbudget lovar Björklund att föra fram lärarlönerna som sitt enskilt viktigaste krav från Folkpartiet. Björklund pratade om att åstadkomma en lärarreform, som innebär nya karriär- och utvecklingsmöjligheter inom lärarkåren. Redan den 27 maj i år presenterade Lärarnas Riksförbund hur ett sådant system skulle kunna se ut på SVD Brännpunkt.

-          Det är glädjande att utbildningsministern hörsammar förbundets krav. Läraryrkets status och lön måste höjas. Det är uppenbart att om måluppfyllelsen i skolan ska förbättras måste lärare vilja stanna kvar i yrket och få möjlighet att utvecklas. Bättre löner och reella karriärmöjligheter är också avgörande för att kunna rekrytera och motivera högpresterande studenter till lärarutbildningen, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund i en kommentar.

-          Nu vill det bara till att Folkpartiet driver kravet på höjda lärarlöner ända in i mål och får med sig resten av regeringen. Vi har höga förväntningar på att övriga partier stöttar förslaget som kan komma tillrätta med lärarnas eftersatta löneutveckling, säger Metta Fjelkner.

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Frida Ekberg, tf presschef Lärarnas Riksförbund, 070-273 15 55

Lärarnas Riksförbund – det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med våra 85 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.
Lärarnas Riksförbund organiserar främst lärare i ungdomsskolan och vuxenutbildning. Vi organiserar även majoriteten av landets studie- och yrkesvägledare. Tyngdpunkten finns i gymnasiet och högstadiet där huvudelen av lärarna är medlemmar i Lärarnas Riksförbund.

Om oss

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbundet i Sverige som organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.

Prenumerera