Lärarnas Riksförbund välkomnar skolverkets satsning på matematik

Lärarnas Riksförbund välkomnar satsningen på matematik som Skolverket föreslår. Att staten måste ta detta ansvar visar än en gång det kommunala huvudmannaskapets brister. Förbundet höjer samtidigt ett varningens finger och menar att införandet av skärpta behörighetsregler och lärarlegitimation kräver fortbildning i så gott som alla ämnen. Den här satsningen får inte ske på bekostnad av det så kallade Lärarlyftet 2.

-          Det är välkommet med satsningar på lärare och speciellt på matematik där kunskapsresultaten sjunkit. Den kommunala skolan är eftersatt och satsningar behövs på flera områden, säger Anders Almgren, förste vice ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Det faktum att så många undervisar i matematik utan tillräckliga kunskaper visar att lärarutbildningens dimensionering är en huvudfråga. Sedan början av 90-talet har det utbildats ämneslärare även för de tidigare skolåren, men alltför få i just matematik och naturvetenskap. Lärare utbildade för andra ämnen har i alltför stor utsträckning fått ta ansvar för matematikutbildningen i grundskolans tidigare år. Enligt förbundet måste det till krafttag för att locka studenter att utbilda sig till lärare i matematik. Lärarnas Riksförbund poängterar att regeringens reformutrymme måste användas rätt.

-          Först måste resurser gå till att fortbilda matematiklärare på universitet o högskolor för att lärare skall bli formellt behöriga. Det lilla reformutrymme regeringen har måste användas rätt. Lärarlönerna måste upp för att läraryrket skall bli attraktivt, säger Anders Almgren.

Lärarnas arbetstid är också en knäckfråga. Lärarna vill inte att satsningen ska bli en ytterligare pålaga, utan att man faktiskt får en nedsättning av övrig arbetstid för att klara av att implementera satsningen fullt ut i skolorna.

-          Med tanke på det dödläge som råder mellan parterna när det gäller lärares arbetstid är det alltid komplicerat med förslag som bygger på procentuell nedsättning av lärares arbetstid. Det måste i så fall garanteras att lärarna får minskad undervisningstid under utbildningen så att tiden inte tas av för- och efterarbetet. Annars riskerar vi istället att resultaten på kort sikt försämras, säger Anders Almgren.

För kommentarer:
Anders Almgren, förste vice ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 71
För upplysningar:
Frida Ekberg, tf presschef Lärarnas Riksförbund, 070-273 15 55

Lärarnas Riksförbund – det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med våra 85 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.
Lärarnas Riksförbund organiserar främst lärare i ungdomsskolan och vuxenutbildning. Vi organiserar även majoriteten av landets studie- och yrkesvägledare. Tyngdpunkten finns i gymnasiet och högstadiet där huvudelen av lärarna är medlemmar i Lärarnas Riksförbund.

Om oss

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbundet i Sverige som organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.

Prenumerera