Miljöpartiet måste omvärdera frågan om statens ansvar för skolan

I dag fokuserar Järvaveckan på skolfrågor och språkröret och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) talar. Miljöpartiets väljare visar dock anmärkningsvärt svagt stöd för partiets skolpolitik, trots att partiet innehar utbildningsministerposten.

– Det svaga stödet kan bero på att väljarna vill ha statlig skola. En fråga som partiet inte driver. Det är nog hög tid för Miljöpartiet att lyssna på sina väljare, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.
 

Skolan är fortsatt en av valets viktigaste frågor. Den kan få väljare att byta parti. Lärarnas Riksförbunds stora väljarundersökning visar att Miljöpartiets väljare är mot vinster i skolan och för ett ökat statligt ansvar för skolan.

Svagt stöd för partiets skolpolitik
Miljöpartiet har också ett svagt stöd bland sina egna väljare för skolpolitiken. Endast 36 procent av de tillfrågade miljöpartiväljarna uppger att det egna partiet har bäst skolpolitik. Mer än 4 av 10 väljare är beredda att rösta på ett annat parti med bättre skolpolitik.

MP-väljare är mycket negativa till vinst i friskolor
En fråga där Miljöpartiets väljare är tydliga är den om vinster i friskolor. Drygt 8 av 10 uppger att fristående skolor inte ska kunna ta ut vinst. Det finns också ett tydligt stöd för statligt ansvar. 6 av 10 miljöpartiväljare anser att staten bör ta över ansvaret för de skolor som idag är kommunala. Därför borde även detta vara en fråga som miljöpartiet driver.


Läs hela undersökningen "Skolan, valet och väljarnas värderingar":
https://www.lr.se/opinionpaverkan/undersokningar/arkiv/skolanvaletochvaljarnasvarderingar.5.4b795051163bfd3de5a6df18.html

För kommentarer:
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Om oss

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbundet i Sverige som organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.

Prenumerera