Nödvändigt besked att lärarnas administrativa börda minskas

Det är nödvändigt att regeringen nu kommer med beskedet att lärarnas administrativa uppgifter ska minskas redan från höstterminen. Situationen är nämligen ohållbar.

– Vi välkomnar alla delar som minskar administrationen och ger mer tid till undervisningsrelaterat arbete, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Efter omfattande kritik av den betydande och växande administrativa börda som lagts på lärarna är det välkommet att regeringen nu ger beskedet att kraven på skriftliga omdömen och Individuella utvecklingsplaner, IUP, avskaffas från årskurs sex. I tidigare årskurser halveras kraven till en gång per läsår. Beslutet gäller från höstterminen 2013, då lagändringen träder i kraft från november månad.

Regeringen meddelade i dag också att det som försvinner är kravet, men att de som vill kan fortsätta ge mer omfattande omdömen och planer.

Ingen lokal flexibilitet
– Vi tycker dock att det utrymme som regeringen nu lämnar med en lokal flexibilitet ska strykas. Annars riskerar vissa lärare att ändå tvingas fortsätta ägna sig åt alltför mycket administration istället för att arbeta med elevernas undervisning. Nu måste vi freda undervisningen och undervisningsrelaterade arbetsuppgifter, understryker Metta Fjelkner.

– Vi vill också se fler förslag på hur man kan minska den administrativa bördan för lärare i gymnasieskolan, säger Metta Fjelkner.

I dag är det ett faktum att lärare använder alltför mycket tid till administration istället för att förbereda och efterarbeta sin undervisning. Situationen är såväl ohållbar som orimligt. Både lärare och elever drabbas.

I Skolverkets stora kartläggning av lärarnas tidsanvändning framkommer det att 79 procent av lärarna i grundskolan anser att de använder för mycket tid till administration och dokumentation. I Lärarnas Rikförbunds stora arbetsmiljöundersökning från 2011 visar det sig att 90 procent av de tillfrågade lärarna säger att de administrativa uppgifterna har ökat de senaste fem åren. Och utvecklingen har fortsatt. Nya regler kring skriftliga omdömen och nationella prov har gjort att lärarnas arbetstid ökar utan att andra arbetsuppgifter tas bort.

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef, Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund – det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.
Lärarnas Riksförbund organiserar främst lärare i ungdomsskolan och vuxenutbildningen. Vi organiserar  majoriteten av landets studie- och yrkesvägledare. Tyngdpunkten finns i gymnasiet och högstadiet, där de flesta lärarna är medlemmar i Lärarnas Riksförbund.

Taggar:

Om oss

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbundet i Sverige som organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.

Prenumerera