Ny ordförande för Lärarstudenterna

I helgen valdes Elina Halvarsson till ny ordförande för Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening.

Freddy Grip som har varit ordförande under två år avgick och konventet valde Elina Halvarsson till ny ordförande.

Elina är lärarstudent vid Linnéuniversitetet i Växjö och läser sitt sista år med inriktningen samhällskunskap och historia mot högstadiet och gymnasiet. Hon har engagerat sig i LR Studs lokalförening i Växjö sedan hösten 2012 och kom in i Centrala styrelsen i och med det fyllnadsval som hölls under hösten 2013. Under tiden i lokalföreningen var Elina med och skrev rapporten VFU – Viktigt För Utbildningen. Rapporten ledde till att Miljöpartiet ställde en fråga till utbildningsministern om kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen.

– Det är en ära att få efterträda Freddy och jag kommer att fortsätta arbetet med att föra fram lärar- och studie- och yrkesvägledarstudenternas åsikter i den skolpolitiska debatten. Särskilt viktigt är givetvis frågor om huvudmannaskapet och helhetsansvaret för skolan, och jag kommer framförallt att försöka driva frågan om en starkare koppling mellan utbildningen och yrket. Lärarutbildningen och studie- och yrkesvägledarutbildningen är yrkesutbildningar och det är viktigt att målet genomsyrar hela utbildningen för att ge studenterna chansen att bli de bästa och skickligaste lärarna och studie- och yrkesvägledarna, säger Elina Halvarsson.

Tillsammans med Elina valdes också en ny Central styrelse bestående av både nya och kända namn:
Robert Ljungquist, vice ordförande. Gustav Kristiansson, kassör. Sebastian Malmberg, LR Studs representant i Förbundsstyrelsen. Jasmin Andersson, Fredrik Stillerud och Lina Westerlund, ledamöter. Erika Rengbrand och Kristoffer Stenlund, suppleanter.

– Jag kunde inte vara omgiven av en bättre styrelse än så här, jag ser verkligen fram emot att få samarbeta med de här härliga personerna, säger Elina.

Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening, LR Stud, har 18 000 medlemmar. LR Stud bedriver aktuell utbildningspolitik med syfte att höja kvalitén på lärarutbildningen och öka det statliga ansvaret för skolan.

Kontaktuppgifter:

Elina Halvarsson, ordförande Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening, LR Stud, 070-298 13 33

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:

Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Om oss

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbundet i Sverige som organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.

Prenumerera

Media

Media