Påminnelse: Vem ska lära våra barn språk?

Under vårterminen 2014 är det bara 3 personer som studerar till lärare i tyska, 14 i franska och 38 i spanska - i hela Sverige. Stora pensionsavgångar väntar när det gäller dagens språklärare, och behörighetsnivån är lägre än bland övriga ämneslärare. Samtidigt blir språkkunskaper allt viktigare i en internationell värld. Hur ska det här gå ihop? Vad beror det på? Vad bör göras?

Språklärare är trötta på att svaren på de här frågorna formuleras uppifrån. Vi är de som är bäst rustade att berätta varför våra ämnen ratas, vad det kostar och vad som behöver göras för att vända trenden.

För svar på frågorna, för språklärarnas eget perspektiv, för resultaten av en ny LR-undersökning och för ett vidgat perspektiv på språken i skolan: välkommen till Riddarhuset den 9 november, till Språklärarnas riksförbunds jubileumsdag.

Dagens tema är Wittgensteincitatet: “Mitt språks gränser är min världs gränser”, och huvudsyftet med dagen är att informera och väcka opinion kring språkens kräftgång och språklärarnas bekymmersamma arbetsvilkor. Vi arrangerar dagen i samarbete med Lärarnas Riksförbund, LR.

Ur programmet:

* Språkkunskapernas betydelse för forskning och näringsliv (Annika Lundius, vvd Svenskt Näringsliv)

* Språk, demokrati och EU, Birgitta Ohlsson, EU-minister.

* Flerspråkighet, språkinlärning och hjärnan, Åke Pålshammar, senioruniversitetslektor vid Uppsala Universitet.

* Lärarnas Riksförbund presenterar en ny medlemsundersökning, Lars Hallenberg, kanslichef LR.

* Försvarets tolkskola – rekrytering, metodik och resultat, Liza Noor.

* Språk, skolan och framtiden – hjärnan, demokrati, rörlighet, forskning och näringsliv. Paneldiskussion med Tina Acketoft, Folkpartiets gruppledare i riksdagens utbildningsutskott, Ibrahim Baylan, Socialdemokraternas skolpolitiska talesperson, Anna Ekström generaldirektör för Skolverket, Gudrun Erickson, lektor i språkdidaktik och docent i pedagogik vid Göteborgs universitet, Bo Jansson, förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund, Annika Lundius, vice verkställande direktör i Svenskt Näringsliv, Helena von Schantz, ordförande i Språklärarnas riksförbund, Jörgen Thulin, universitetsdirektör vid Göteborgs universitet.

Ta tillfället i akt att få inblick i språklärarnas verklighet och utmaningar – som i förlängningen är hela samhällets utmaningar.

Vi bjuder journalister som bevakar dagen på lunch på Mälardrottningen. Anmälan senast den 6 november om vi ska kunna garantera lunchplats.

Anmäl dig på sarskildinbjudan@spraklararna.se, till ordförande Helena von Schantz på telefon: 073-0463146 eller mejl: helenavs@gmail.com

OM SPRÅKLÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Språklärarnas riksförbund (fram till den 10 mars LMS - Riksföreningen för Lärarna i Moderna Språk) är den största av Sveriges ämnesföreningar. Vi är en ideell förening som samlar cirka 2400 språklärare och forskare från hela landet. Språklärarnas riksförbund är remissinstans för Skolverket och för Utbildningsdepartementet och tillhör flera internationella paraplyorganisationer. Ett av våra övergripande mål är att stärka språkens ställning i skolan och i samhället. Ett arbete med vilket vi har misslyckats under de senaste tjugo åren. Språkkunskaperna har sjunkit, språkens ställning i skolan och attityderna till språk har försämrats år från år. Det misslyckandet vill vi medverka till att bryta. Därför ägnar vi oss i allt högre grad åt opinionsbildande insatser.

Mer om oss på vår hemsida: http://www.spraklararna.se/

För upplysningar: 

Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, zoran.alagic@lr.se, 070-262 27 00.

Helena von Schantz, ordförande Språklärarnas Riksförbund, helenavs@gmail.com, 073-0463146

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Om oss

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbundet i Sverige som organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.

Prenumerera