Rätt tänkt att stärka kopplingen skola och arbetsliv

Lärarnas Riksförbund ser positivt på att Moderaterna lyfter fram den viktiga kopplingen mellan gymnasieutbildning och kommande arbetsliv.

– Det är ett intressant förslag med praktik även på studieförberedande program, men förstås svårare att veta var en sådan praktik ska bedrivas. På dessa program är det minst lika viktigt med en koppling till högre utbildning – högskolor och universitet, säger förbundsordförande Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund ser behovet av en koppling till arbetsliv samt även till högre utbildning, inte minst utifrån de rapporter vi fått på senare tid om vilka problem studenter har med till exempel det akademiska språket.

Kanske kan det bli möjligt även att göra ”praktik” som högskolestudent?, säger Metta Fjelkner.

I gårdagens TV4 Nyheterna aviserades att Moderaterna inom kort lägger fram en rad nya förslag inom skol- och utbildningspolitiken. Partiet vill att arbetslinjen ska vara central i skolan och förordar en stark koppling mellan skola och näringsliv.

Tänk bredare, tänk på entrepenörer

– Jag tycker också det är intressant när Moderaterna lyfter fram behovet av att inte bara utbilda för en anställning, utan också tänka bredare och stödja eleverna och ungdomarna i entreprenörskap och i att kunna starta egna verksamheter.

– Här kan ett bredare grepp också stärka skolans bildningsuppdrag. Vi ser med intresse fram mot de kommande förslagen från moderaterna, säger Metta Fjelkner.

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef, Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund – det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.
Lärarnas Riksförbund organiserar främst lärare i ungdomsskolan och vuxenutbildningen. Vi organiserar  majoriteten av landets studie- och yrkesvägledare. Tyngdpunkten finns i gymnasiet och högstadiet, där de flesta lärarna är medlemmar i Lärarnas Riksförbund.

Taggar:

Om oss

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbundet i Sverige som organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.

Prenumerera