Rektorer vill också ha statlig skola

Hälften av alla rektorer vill ha statlig skola. Det visar en ny undersökning från Utbildningsradion (UR). – Det är inte konstigt att rektorerna vill ha statlig skola. Man har insett att det kommunala styret inte fungerar längre. De, liksom vi lärare, har fått nog av kommunalt skolstyre. Det fungerar inte i verkligheten, säger Metta Fjelkner.

UR har gjort en stor enkät som skickats ut till 980 rektorer. Enkäten visar att många rektorer upplever att kommunerna går in och styr i deras arbete.

Av de som besvarat enkäten uppgav 51 procent att de någon gång känt sig överkörda av kommunen i sin roll som rektor. 48 procent tror att deras uppdrag skulle underlättas om de istället var anställda av staten. Och en lika stor andel svarade ja på frågan om de ansåg att skolan bör återförstatligas medan endast 22,6 procent är emot det.

-       Skolan har fått nog av det kommunala huvudmannaskapet! Det är hög tid att göra något åt det. Det största problemet med kommunal skola är att den är så ojämnlik. Det är olika hur mycket kommunerna satsar på skolan, hur stora klasser man har och så vidare. Det har naturligtvis stor betydelse för eleverna. Idag är inte vår skola likvärdig, det i sig borde vara argument nog för att agera kraftfullt, säger Metta Fjelkner.

-       Varför vore det då bra med en nationell skola? - Jo för att likvärdigheten stärks. Det ska inte spela någon roll varifrån föräldrarna kommer eller vilken utbildningsnivå de har. Alla barn i Sverige har rätt till en likvärdig utbildning. Finansieringen av skolan kan göras på ett annat sätt än idag och staten kan ta ett nationellt styrningsansvar för skolan, det vore mycket välkommet, säger Metta Fjelkner.

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Frida Ekberg, pressansvarig, Lärarnas Riksförbund, 070-273 15 55

Lärarnas Riksförbund – det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.
Lärarnas Riksförbund organiserar främst lärare i ungdomsskolan och vuxenutbildningen. Vi organiserar  majoriteten av landets studie- och yrkesvägledare. Tyngdpunkten finns i gymnasiet och högstadiet, där de flesta lärarna är medlemmar i Lärarnas Riksförbund.

Om oss

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbundet i Sverige som organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.

Prenumerera