Satsningar på matematik välkomna – men främst behövs fler välutbildade matematiklärare

Sverige behöver satsa på matematikämnet och på de naturvetenskapliga ämnena som fallit i kvalitet och popularitet under lång tid. Därför ser Lärarnas Riksförbund positivt på regeringens satsning på matematikämnet.  Ändå är det viktigaste att öka attraktiviteten i läraryrket.

– Jag vill påstå att ett utav de största problemen är att allt för många elever undervisas av personer som saknar relevant utbildning i matematik, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Idag berättar Ekot att fram till år 2016 hoppas utbildningsminister Jan Björklund att upp emot 50 000 matematiklärare ska förbättra sitt sätt att undervisa med hjälp av omkring 1 000 lärare som ska utbildas till att bli coacher för sina kollegor.

 Man måste öka attraktiviteten i läraryrket. Att bli matematiklärare istället för ingenjör, arkitekt eller ekonom- i det ligger utmaningen att åter göra yrket konkurrenskraftigt - ett problem som gäller de flesta inriktningar i lärarutbildningen, säger Metta Fjelkner.

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund – det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med våra 85 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco. Lärarnas Riksförbund organiserar främst lärare i ungdomsskolan och vuxenutbildning. Vi organiserar även majoriteten av landets studie- och yrkesvägledare. Tyngdpunkten finns i gymnasiet och högstadiet där huvudelen av lärarna är medlemmar i Lärarnas Riksförbund.

Om oss

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbundet i Sverige som organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.

Prenumerera