Skolan är en nationell angelägenhet

Idag går Skolverkets förre generaldirektör, Per Thullberg ut på DN Debatt och kräver en statlig grundskola.

– Det är mycket ett tungt inlägg i debatten om hur svensk skola måste reformeras när det gäller huvudmannaskapet, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

– Den som är insatt i svenska skolas problem, och vill se, inser att det decentraliserade huvudmannaskapet där skolans kunskapsuppdrag hamnat i skymundan, har misslyckats.

– Jag håller med Per Thullberg i hans klarsynta analys och delar han slutsats att det är svårt att upprätthålla likvärdigheten med ett kommunalt huvudmannaskap. Skolan är en nationell angelägenhet och vi kan inte acceptera att elevernas bakgrund och bostadsort avgör hur väl de lyckas, säger Metta Fjelkner.

– Målet måste vara en likvärdig och rättvis skola som fokuserar på undervisningens kvalitet och elevernas resultat. Skolan ska vara kompensatorisk och uppväga för skillnader i bakgrund. Ingen ska lämnas efter, alla har rätt att nå som långt som möjligt. Därför arbetar Lärarnas Riksförbund för ett nytt och modernt statligt huvudmannaskap som ska ge en likvärdig och rättvis skola, säger Metta Fjelkner.

I ”Det är dags att förstatliga grundskolan” argumenterar Per Thullberg för att grundskolan, som utgör en grundbult i det svenska samhället, måste vara statligt styrd fullt ut.

Debattartikeln i Dagens Nyheter bygger på Per Thullbergs kapitel i boken "Grundskolan 50 år. Från folkskola till folkets skola". Boken presenteras av Lärarnas Riksförbund nu på tisdag den 27 mars.

I boken medverkar Christer Isaksson, Per Thullberg, Lena Hjelm-Wallén, Hans Albin Larsson, Gunnar Wetterberg, Bo Sundblad, Metta Fjelkner, Mikael Damberg, Gustav Fridolin, Lotta Edholm, Margareta Pålsson, Trevor Dolan, Lennart Grosin, Birgitta Andersson, Karl-Petter Thorwaldsson, Dag Jonsson, Larz Johansson, Tobias Krantz och Johan Ohlsson.

För anmälan till seminariet kontakta Zoran Alagic,
zoran.alagic@lr.se, 070-262 27 00.

Se pressinbjudan till seminariet här.

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund – det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med våra 85 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.
Lärarnas Riksförbund organiserar främst lärare i ungdomsskolan och vuxenutbildning. Vi organiserar även majoriteten av landets studie- och yrkesvägledare. Tyngdpunkten finns i gymnasiet och högstadiet där huvudelen av lärarna är medlemmar i Lärarnas Riksförbund.

Om oss

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbundet i Sverige som organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.

Prenumerera