Skolkommissionen måste ta itu med strukturproblemen

Idag presenterade utbildningsminister Gustav Fridolin och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic Skolkommissionen på en pressträff. Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket, kommer att leda arbetet som ordförande i kommissionen.

Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund är en av ledamöterna i Skolkommissionen.

– De frågor som Lärarnas Riksförbund drivit år efter år måste få sin lösning i Skolkommissionens arbete, säger Bo Jansson. Vi måste ta itu med strukturproblemen som finns i svensk skola idag, och som får stora konsekvenser för eleverna, säger Bo Jansson.

Skolkommissionens ska bland annat analysera orsakerna till elevernas sjunkande kunskapsresultat och föreslå nationella målsättningar. Gruppen ska också lämna förslag till en långsiktig plan med utvecklingsområden för att få ett sammanhållet skolsystem. I detta ligger att föreslå åtgärder för att förbättra kunskapsresultaten, förbättra kvaliteten i undervisningen och öka likvärdigheten.

- Vi har ett mycket viktigt arbete framför oss. Att samla olika intressenter, forskare, politiker och skolföreträdare måste leda till resultat och ge användbara förbättringsförslag för svensk skola, säger Bo Jansson.

Arbetet ska vara klart senast i januari 2017.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61
För upplysningar:
Frida Ekberg, pressansvarig Lärarnas Riksförbund, 070-273 15 55

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Om oss

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbundet i Sverige som organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.

Prenumerera