Skolpolitikerna når inte lärarna

Tidningen Skolvärlden presenterar idag en ny undersökning om vilket förtroende lärarna har för skolpolitiken och för landet skolpolitiker på riksplanet. Det är ingen munter läsning för partierna. Granskningen visar att Folkpartiet är det parti som har högst förtroende i skolfrågor. 49 procent av lärarna ger dem godkänt. Därefter kommer Socialdemokraterna på 43 procent och Miljöpartiet på 42 procent. Moderaterna är fjärde parti med 35 procent.

-       Politiska journalister, statsvetare och andra insatta tycks överens om att skolan blir den centrala frågan i nästa riksdagsval 2014. Men förvånande nog är partiernas skolföreträdare nästan helt osynliga, till och med i lärarkretsar, säger Metta Fjelkner i en kommentar.

I undersökningen som gjordes i mitten av januari med 3800 svarande lärare är det egentligen bara utbildningsminister Jan Björklund (FP) och skolpolitikern Ibrahim Baylan (S) som syns och uppmärksammas av lärarna.

Absolut högst förtroendesiffror har Björklund, som får godkänt betyg, eller högre av 51 procent av lärarna – vilket är helt i strid med vad vissa andra mätningar tidigare visat. Därefter följer Baylan på 40 procent.

Kännedomen om övriga skoltapespersoner är mycket dålig. Hela 73 procent känner inte ens till Annika Eclund (KD) och 72 procent känner inte till Ulrika Carlsson (C). 63 procent känner inte till Jabar Amin (MP). 56 procent känner inte till Tomas Tobé (M).

-       Ska skolpolitikerna ha trovärdighet i skoldebatten och utbildningspolitiken måste det finnas en kontinuerlig uppmärksamhet och en tydlig politik. Och de måste givetvis lyssna både på lärarna och på väljarna, som tycker skolan är viktig och oroas av vad som hänt de senaste tjugo åren, sedan kommunaliseringen av skolan, säger Metta Fjelkner.

Länk till underlaget: lr.se/politikerfortroende

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Frida Ekberg, pressansvarig, Lärarnas Riksförbund, 070-273 15 55

Lärarnas Riksförbund – det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.
Lärarnas Riksförbund organiserar främst lärare i ungdomsskolan och vuxenutbildningen. Vi organiserar  majoriteten av landets studie- och yrkesvägledare. Tyngdpunkten finns i gymnasiet och högstadiet, där de flesta lärarna är medlemmar i Lärarnas Riksförbund.

Om oss

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbundet i Sverige som organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.