Viktigt att kommunerna fortsätter satsa på lärarna

I dag blev det klart att SSR och Vision tecknat avtal med SKL.
Vi kan nu konstatera att kommunerna har ett utrymme för lägst 2,6 procent i löneökningar för innevarande år. Detta måste givetvis också gälla för lärarna. Lärarna får inte missgynnas, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Avtalet SSR och Vision slutit med SKL är fyraårigt och innebär löneökningar på lägst 2,6 procent för 2013, och lägst 2,2 procent för 2014. Tredje och fjärde åren är sifferlösa.

– Vi kan också vidare konstatera att för lärarnas del finns det ett industrimärke på 2,0 för i år enligt gällande avtal, säger Metta Fjelkner.

I läraravtalet HÖK12 fick lärarna 1,6 procent mer för 2012 än övriga. Nu får övriga 0,6 procent mer för 2013. Det är tydligt och klart att det är lärarna som ska prioriteras av SKL, vilket är mycket viktigt för framtiden. Nu gäller det att uppvärderingen av lärarna i grundskolan och gymnasieskolan fortsätter.

– För att läraryrket ska uppvärderas långsiktigt krävs att lärarna får över märket åren 2013-2015. Lärarna måste få betydligt mer än andra även de kommande åren för att inte löneskillnaderna mellan lärare och andra jämförbara yrken ska fortsätta att öka. Lärarna får inte missgynnas, understryker Metta Fjelkner.

– Lärarlönerna måste uppvärderas under flera år framåt vilket också är avsikten med HÖK12. Vi konstaterar att det i kommunerna finns ett lägsta utrymme 2013 på 2,6 procent. Detta lägstutrymme ska självklart komma lärarna till del.

I läraravtalet finns en möjlighet att säga upp avtalet i förtid om kommunerna inte lever upp till intentionerna i HÖK12.

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef, Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund – det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.
Lärarnas Riksförbund organiserar främst lärare i ungdomsskolan och vuxenutbildningen. Vi organiserar  majoriteten av landets studie- och yrkesvägledare. Tyngdpunkten finns i gymnasiet och högstadiet, där de flesta lärarna är medlemmar i Lärarnas Riksförbund.

Taggar:

Om oss

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbundet i Sverige som organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.

Prenumerera