Viktigt att nyanlända invandrarelever får hjälp

– Vi ser positivt på regeringens förslag för att hjälpa nyanlända flykting- och invandrarelever. Det är av stor vikt att dessa ungdomar snabbt lär sig svenska och integreras i samhället, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

I dag presenterade utbildningsminister Jan Björklund flera förslag för hur elever som kommer till landet relativt sent ska kunna få möjlighet att bättre komma in i skolan och kunna ta del av undervisningen. Här är kunskapen om svenska språket den viktigaste delen.  

Bland annat föreslås:  

· En förlängd skolplikt till 18 års ålder i vissa fall, för sent anlända elever med bristande utbildningsbakgrund.

· Möjlighet i lagen att öka ämnet svenska på bekostnad av andra ämnen.

· Statsbidrag till fler lektioner i svenska.

– Det är viktigt att dessa ungdomar får en rimlig chans att komma igång i Sverige. Vi behöver dem. De måste få möjlighet komma in i produktiv verksamhet med en meningsfull sysselsättning och utveckling. De behöver känna att de kan bidra till att skapa sina livsmöjligheter och att de bidrar till samhällets tillväxt, säger Metta Fjelkner.

Bakgrunden till förslagen är att invandrarelevers resultat har försämrats de senaste tio åren. Alltfler kommer från länder där skolsystemen är mycket bristfälliga. Samtidigt har genomsnittsåldern höjts, vilket gör att dessa elever har kortare tid på sig innan de ska klara grundskolan.

– Det är också ytterst viktigt att undervisningen som dessa elever får håller en hög kvalitet, understryker Metta Fjelkner.

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef, Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund – det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Lärarnas Riksförbund organiserar främst lärare i ungdomsskolan och vuxenutbildningen. Vi organiserar  majoriteten av landets studie- och yrkesvägledare. Tyngdpunkten finns i gymnasiet och högstadiet, där de flesta lärarna är medlemmar i Lärarnas Riksförbund.

Taggar:

Om oss

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbundet i Sverige som organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.

Prenumerera