Viktigt att SKL lyfter lärarbristen

Idag går SKL ut med en ny prognos på lärarbristen som visar att Sverige behöver 187 000 nya lärare fram till 2031.
– Först gäller att satsa på bättre lön och arbetsvillkor för att få de som lämnat yrket att komma tillbaka, men också för att kunna locka nya lärare. Sedan gäller det att lärare får ordentligt med tid för att ägna sig åt sin undervisning, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

– Dagens behöriga och legitimerade lärare är en bristvara. Under ett antal år har redan stora effektiviseringar skett i skolan. Lösningen på skolans kvalitetsproblem är att lärare har rejält med tid för att kunna förbereda och efterarbeta undervisningen. Tiden för detta måste utökas och kan inte fyllas med mera undervisning utan att kvalitetsproblemen förvärras, säger Åsa Fahlén.

– Det är väldigt välkommet, även om det är sent, att SKL ser allvarligt på frågan med kompetensförsörjningen i skolan. Som intresseorganisation för de kommunala huvudmännen är det angeläget att de markerar hur viktig frågan är och att de uppmanar sina kommuner och skolhuvudmän till agerande, säger Åsa Fahlén.

– Det gäller att kommunerna och skolhuvudmännen nu också är beredda att satsa resurser för just högre löner och bättre arbetsvillkor – att bara berätta om vilket fantastiskt yrke det är räcker uppenbarligen inte, avslutar Åsa Fahlén. 

För kommentarer:
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Om oss

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbundet i Sverige som organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.

Prenumerera