Båtmotorstölderna minskade med 27 procent första kvartalet

Under första kvartalet 2018 minskade antalet båtmotorstölder med 27 procent jämfört med samma period 2017. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet.

Under första kvartalet har antalet båtmotorstölder minskat jämfört med samma period föregående år. Under årets första tre månader har 364 båtmotorstölder polisanmälts vilket kan jämföras med första kvartalet 2017 då 497 stulna motorer anmäldes.

- Vi har sett en ny brottstrend där man i större utsträckning ha börjat ta från vinterförvaringen. Det kan exempelvis vara från båtuppställningsplatser och sjöbodar, säger utredare Carina Birking på Larmtjänst.

Trenden från föregående år med ökade stölder av stora dyra motorer, mellan 100- och 300 hk håller i sig. Motorerna har höga värden. En nyare motor med 300 hk är värd omkring 300 000 kronor.

- Dessa typer av stölder sker förhållandevis ofta innan båtarna sätts i vattnet då stöld av dessa motorer kräver mer logistik. Vi är just nu inne i en kritisk period då båtarna är klara för sjösättning vilket innebär att de står obevakade under några veckor. Då är det extra viktigt att man är observanta på vilka som rör sig i området och om möjligt ha kvälls- och nattbevakning, menar Carina Birking.

Flest stölder av båtmotorer sker i polisregion Stockholm. Under första kvartalet har 185 stölder av båtmotorer anmälts vilket är en minskning med 24 procent jämfört med samma period 2017. I polisregion Väst har 78 stölder polisanmälts vilket är samma minskning som rikssnittet, 27 procent. Region Öst är den del av landet som har haft en ökning av anmälda båtmotorstölder från 46 stycken under första kvartalet 2017 till 48 anmälningar i år.

Tips för att minska risken för stöld:

  • Gå med i Båtsamverkan
  • Stöldmärk din båt och båtmotor. Skriv upp skrov- och motornummer
  • Var observant på vilka som rör sig på din båtklubb
  • Använda spårsändare, men kom ihåg att kolla batterierna samt att den är aktiverad!
  • Använda bra godkända lås

Om oss

Larmtjänst är en branschorganisation för de svenska sakförsäkringsbolagen med syftet att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och återfinna stulen försäkrad egendom. Larmtjänst bedriver en kontaktskapande verksamhet och utgör försäkringsbolagens kontaktorgan mot myndigheter och andra branschorgan, både nationellt som internationellt. Godsåterfinnande är en viktig del av verksamheten och Larmtjänst arbetar med att söka, identifiera och återfinna misstänkte stöldgods.