Maskinstölderna i Stockholm fortsätter öka

Maskinstölderna i Stockholms län fortsätter även under 2017. Under första kvartalet har 41 entreprenadmaskiner och redskap blivit efterlysta i landet, 28 av dessa blev stulna i Stockholms län.

Under första kvartalet har det efterlysts 41 entreprenadmaskiner och redskap i Sverige. Detta är en ökning jämfört med samma period 2016 då det inträffade 26 stölder av maskiner och redskap. Flest stölder äger rum i Stockholms län och utav de 41 stölderna har 28 inträffat i Stockholms län. Detta är en ökning med 280 procent jämfört med första kvartalet 2016 då det efterlystes 10 maskiner och redskap i Stockholm.

-  Majoriteten av maskinstölderna i Stockholm är av grävmaskiner, säger utredare Peter Sundman på Larmtjänst.

Av de totalt 41 efterlysta maskinerna och redskapen är 30 fortfarande borta.
Under första kvartalet har det även efterlysts 17 traktorer i Sverige. Det är i paritet med samma period 2016. Av de 17 traktorerna är 11 fortfarande borta.

Diagrammet visar antalet efterlysta maskiner och redskap under första kvartalet. 

Åsa Sönnerby
Kommunikatör
08-52278439
asa.sonnerby@larmtjanst.se

Larmtjänst är en branschorganisation för de svenska sakförsäkringsbolagen med syftet att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och återfinna stulen försäkrad egendom. 

Taggar:

Om oss

Larmtjänst är en branschorganisation för de svenska sakförsäkringsbolagen med syftet att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och återfinna stulen försäkrad egendom. Larmtjänst bedriver en kontaktskapande verksamhet och utgör försäkringsbolagens kontaktorgan mot myndigheter och andra branschorgan, både nationellt som internationellt. Godsåterfinnande är en viktig del av verksamheten och Larmtjänst arbetar med att söka, identifiera och återfinna misstänkte stöldgods.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Majoriteten av maskinstölderna i Stockholm är av grävmaskiner
Peter Sundman