Maskinstölderna minskade något under 2017

Stölder av entreprenadmaskiner och traktorer minskade något under 2017. Med totalt 321 stölder under föregående år minskade stölderna med knappt två procent jämfört med 2016. Antalet maskiner som inte återfinns ökar däremot. Stockholms län är som tidigare värst drabbat med 22 procent av det totala antalet stölder.

 

Under 2017 stals 321 maskiner vilket är en minskning med knappt två procent jämfört med föregående år. Av de stulna maskinerna återfanns 82 stycken vilket är betydligt färre än 2016. Att färre maskiner återfinns kan bero på att de stulna maskinerna i ökad utsträckning förs ut ur landet.

Flest stölder sker i Stockholms län, 71 stycken, följt av Västra Götaland (31) och Skåne (26) som dock båda noteras för en markant minskning av stölder.

- Vi ser en minskning av maskinstölder i Västra Götaland och Skåne län, säger utredare Peter Sundman på Larmtjänst. Det beror på att polisen haft riktade insatser under året och att medvetenheten bland allmänheten kring att skydda sig har ökat.

I Stockholms län är det precis som tidigare främst entreprenadmaskiner som stjäls. Det populäraste fabrikatet bland tjuvarna är Volvo följt av John Deere. Bland traktorer är John Deere det överlägset mest drabbade med 14 stölder jämfört med 17 stölder 2016.

Flest antal stölder sker på våren och hösten med en nedgång under sommaren.

 

Joacim Londér
Pressansvarig
08-522 785 18
joacim.londer@larmtjanst.se
Larmtjänst är en branschorganisation för de svenska sakförsäkringsbolagen med syftet att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och återfinna stulen försäkrad egendom. Larmtjänst bedriver en kontaktskapande verksamhet och utgör försäkringsbolagens kontaktorgan mot myndigheter och andra branschorgan, både nationellt som internationellt. Godsåterfinnande är en viktig del av verksamheten och Larmtjänst arbetar med att söka, identifiera och återfinna misstänkte stöldgods.

Taggar:

Om oss

Larmtjänst är en branschorganisation för de svenska sakförsäkringsbolagen med syftet att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och återfinna stulen försäkrad egendom. Larmtjänst bedriver en kontaktskapande verksamhet och utgör försäkringsbolagens kontaktorgan mot myndigheter och andra branschorgan, både nationellt som internationellt. Godsåterfinnande är en viktig del av verksamheten och Larmtjänst arbetar med att söka, identifiera och återfinna misstänkte stöldgods.