Kefa International AB avyttras till Pemco Additives AB

2 april 2012 – Idag har Pemco Additives AB via dotterbolag köpt 100% av aktierna i Kefa International AB med tillhörande dotterbolaget Kefa Drytech AB.

Pemco Additives AB, med VD Christer Johansson, har förvärvat Kefa International AB med tillhörande dotterbolaget Kefa Drytech AB.  Pemco Additives och Christer Johansson har bred erfarenhet inom bland annat kemikaliebranschen.

Kefa International AB startade sin verksamhet 1971 och har under årens lopp utvecklats till att bli marknadsledande inom sitt segment. Bolaget erbjuder marknadens mest kostnadseffektiva funktionslösningar för att skapa torra, brandsäkra ytor samt korrosionsskydd för speciella applikationer.

Säljaren är mycket glad över att få lämna över verksamheten till Pemco Additives AB som med sin ”kunskap, bakgrund och kompetens inom kemiområdet kommer att tillföra mycket värde för Kefas fortsatta utveckling”, kommenterar Billy Nilsson. Billy är också glad över att den nya ägaren avser att behålla bolaget i Flen och fortsätta utveckla verksamheten på plats. Tidigare ägare kommer också att kvarstå i bolaget under en kortare övergångstid.

Lars Weibull AB var säljarens rågivare genom hela transaktionsprocessen, kontakta Ola Flodin för mer information.

Om oss

Vi driver och ansvarar för försäljningsprocessen vid medelstora företagstransaktioner och har de senaste åren genomfört över 300 företagsaffärer. Vår långa erfarenhet som rådgivare har gett oss ett brett kontaktnät och goda kunskaper om en lång rad branscher. Bland våra kunder finns såväl ägarledda företag som större koncerner, främst arbetar vi med medelstora bolag med en omsättning upp till 500 miljoner kronor. Lars Weibull AB har kontor i Malmö, Stockholm, Göteborg.

Prenumerera

Media

Media