Styrelseledamot avgår på egen begäran

Styrelseledamoten Martin Skugge har meddelat att han avgår ur styrelsen på egen begäran. Avgången har inte med bolagets verksamhet eller utveckling att göra utan beror på förändrade arbetsförhållanden och att omfattningen på andra åtaganden gör att han väljer att frånträda sin styrelseplats. Martin Skugge var en av de första investerarna när Latvian Forest Co startades 2010 och har varit styrelsemedlem sedan dess.

För ytterligare information kontakta

Jan Edvard Alvenius, Ordförande
+46 703 89 84 83

Fredrik Zetterström, tf VD
+46 735 44 97 30

info@latvianforest.se

Om oss

Latvian Forest Company AB (publ) förvärvar och förvaltar skogsfastigheter i Lettland.

Prenumerera

Dokument & länkar