Uppgörelse om att avgående VD fortsätter tills vidare

Styrelsen för Latvian Forest Company AB har nått en överenskommelse med avgående VD:n Fredrik Zetterström om att fortsätta i sin roll till dess att en permanent ersättare kan presenteras inom kort.

Arbetet med att finna en ersättare har pågått sedan VD meddelade sin avgång i augusti. Fokus ligger på att hitta en lämplig person som uppfyller en rad kriterier och som även fungerar väl i en mindre och kostnadseffektiv organisation. Ett flertal kandidater finns men ingen slutlig uppgörelse har ännu nåtts.

För ytterligare information kontakta

Jan Edvard Alvenius, Ordförande
+46 703 89 84 83

Fredrik Zetterström, VD
+46 735 44 97 30

info@latvianforest.se

Om oss

Latvian Forest Company AB (publ) förvärvar och förvaltar skogsfastigheter i Lettland.

Prenumerera

Dokument & länkar