Askersunds- och Laxåborna positiva till sortering av matrester

Varje hushåll slänger i snitt 240 kilo matrester per år. Nu ska matresterna i Laxå och Askersunds kommun tas till vara och bli biogödsel och biogas. Den 1 mars går startskottet och enligt en färsk undersökning är en majoritet av invånarna positiva till att sortera ut sina matrester i separata avfallspåsar.

Undersökningen genomfördes av Prifolat under hösten där 600 personer tillfrågades.

– Vi är jätteglada över att så många är positiva och vill göra något gott för vår miljö. Det bådar gott för att vi ska nå våra högt uppsatta återvinningsmål. Ungefär hälften av det som slängs i våra soptunnor är matrester med energi och näring som vi nu kan ta till vara, säger Clara Ericson som är informationsansvarig på Laxå Vatten.

85 procent ska återvinnas
Det finns ett nationellt miljömål som säger att 50 procent av allt matavfall ska återvinnas år 2018. Det målet vill Askersunds och Laxå kommuner överträffa.

– Vi har satt upp ännu högre mål i våra kommuner. Redan 2016 ska minst 70 procent av hushållens matavfall tas tillvara och år 2020 ska minst 85 procent återvinnas, säger Titti Jansson, avfallshandläggare på Askersunds kommun.

Grön påse som slängs i vanliga soptunnan
Med start under februari kommer ett startpaket att delas ut till varje hushåll i kommunerna. Det består av en påshållare, gröna påsar och instruktioner om vad som ska slängas i den gröna påsen och hur sorteringen kommer att gå till.

– Vi har gjort det så enkelt som möjligt för invånarna. När den gröna påsen är full, knyter man bara en dubbelknut och slänger den bland de övriga soporna i den vanliga soptunnan, säger Titti Jansson.

Smarta och Smita visar vägen
För att informera och inspirera för att så många som möjligt går från ord till handling och verkligen börjar sortera, har man tagit hjälp av de två figurerna ”Smarta” och ”Smita”.

– Vi tror nämligen att alla människor, hur miljömedveten man än är, har både en smarta- och smita-personlighet i sig. Därför gillade vi idén som vi har arbetat fram tillsammans med en kommunikationsbyrå med stor erfarenhet av miljökommunikation, säger Clara Ericson.

– Vi hoppas att Smarta och Smita ska fånga invånarnas hjärta lika mycket som de fångat våra. Och framförallt att vi tillsammans ska bli bäst i landet på matavfallssotering, säger Titti Jansson.


Fakta matavfallssortering

Varje hushåll slänger i snitt cirka 240 kilo matrester per år.

Sorteringen införs den 1 mars 2014 och innebär att alla i Askersund och Laxå ska sortera sitt matavfall i en grön påse som slängs i den vanliga soptunnan.

Alla får ett startpaket som innehåller gröna påsar, en påshållare och en sorteringsguide där det tydligt framgår vad som ska kastas i den gröna påsen.

De gröna påsarna sorteras ut automatiskt i avfallsanläggningen och därefter omvandlas matavfallet till biogas och biogödsel. Biogasen används som fordonsbränsle och biogödseln används som näringsrik gödning i lantbruket.

Allt som slängs i soptunnan, även det som inte är matrester, ska vara förpackat i plastpåse med dubbelknut. Dubbelknuten är viktig för att förhindra att lösa föremål hamnar i soptunnan. Lösa föremål ställer till problem i sorteringsanläggningen och då kommer matresterna inte till nytta.

För mer information kontakta:
Clara Ericson, informationsansvarig Laxå Vatten AB
Tel: 070-335 18 83
Mail: clara.ericson@laxavatten.se

Titti Jansson, avfallshandläggare Askersunds kommun
Tel: 076-144 35 00
Mail: Titti.jansson@askersund.se

Taggar:

Media

Media