LB Icon parallellnoteras på Euronext i Amsterdam

LB Icon parallellnoteras på Euronext i Amsterdam · Tillväxten inom internetrelaterade tjänster och förbättrade kommersiella och finansiella förutsättningar, gör att LB Icon kan öka tillväxttakten inom sin konsultverksamhet för e-handel. · Parallellnoteringen syftar till att öka företagets synlighet för potentiella investerare och förbättra företagets tillgång till den europeiska kapitalmarknaden. · Parallellnoteringen syftar också till att befästa LB Icons position som en av de ledande aktörerna på den europeiska marknaden för internetkonsult-verksamhet och webtjänster, samt till att optimalt utnyttja nya förvärvs-möjligheter på marknaden. STOCKHOLM, Sverige/ AMSTERDAM, Nederländerna - 2 juli, 2004 - LB Icon AB (LB Icon), ett företag verksamt internationellt inom internetkonsulttjänster och webtjänster, meddelade idag att man har utfärdat ett prospekt i syfte att parallellnotera samtliga 21,483,355 stamaktier i LB Icon på Euro.NM marknaden på fondbörsen Euronext Amsterdam N.V. (Euronext Amsterdam). Sedan november 1998 har LB Icon-aktien varit noterad på Stockholmsbörsen. Nyligen fördes LB Icon upp på ATTRACT 40-listan, för de mest omsatta aktierna på O-listan. Företaget bildades i och med fusionen mellan IconMedialab och Lost Boys i januari 2002. Datum för listningen av företaget på Euronext Amsterdam förväntas bli fredag den 9 juli 2004 cirka 12.30. Robert Pickering, VD för LB Icon: - Under de senaste två åren har vi omformat och omstrukturerat LB Icons verksamhet och förstärkt företagets kommersiella och finansiella bas. Idag är LB Icon en av de större självständiga aktörerna på den europeiska internetkonsult- och webtjänst-marknaden. Efter några svåra år tror vi oss se att marknaden visar tecken på återhämtning och tillväxt. Vi är också övertygade om att denna relativt unga marknad fortfarande erbjuder många möjligheter, särskilt då e-handeln förväntas växa avsevärt de närmaste åren. För att utnyttja uppgången optimalt, satsar vi på att få upp våra finansiella resultat till önskad nivå, samt på att växa både organiskt och genom förvärv på våra nyckelmarknader. Därför ser vi listningen på Euronext Amsterdam som en utmärkt möjlighet att få bättre tillgång till EU:s kapitalmarknad, samt att bredda vår ägarbas. Strategi och målsättning LB Icons har som mål att vara en ledande internetkonsult- och webtjänst-leverantör som erbjuder användarvänliga lösningar. Nyckeln till detta är fortsatt utveckling av långsiktiga relationer med befintliga och nya kunder inom finanssektorn, läkemedelsindustrin, offentlig sektor, detaljhandel, medier, bilindustrin samt telekomsektorn. Ett starkt användarfokus och kreativ kompetens ska särskilja LB Icon från andra e-handels- och IT-tjänstföretag. Företagets tillväxtstrategi består i att öka andelen av intäkterna från vår stora, säkra kundbas inom IT-sektorn, samt att utveckla nya kunder. LB Icon har positionerat sig för tillväxt på sina nyckelmarknader, både organiskt och genom förvärv. Företaget arbetar kontinuerligt med att utveckla sina tjänste-erbjudanden inom varumärkes-, marknadsförings- och de tekniska områdena. LB Icon värderas på företagets kreativa och entreprenörsförmåga att utveckla nya marknader och kanaler för sina kunder. Avgörande är de underliggande processer och teknologier som krävs för att omsätta kontakter till transaktioner. Kombinationen av varumärkesutveckling, kreativitet och design, samt portföljen med teknologiska verktyg och processer, ger LB Icon en framträdande position bland internationella internet- och webservice-konsulter. Nyckeltal (Miljoner euro.) 2002 2003 Q4 2003 Q1 2004 Nettoförsäljning 71,3 52,8 13,2 13,5 Bruttomarginal (3,4) 9,2 2,3 2,6 Rörelseresultat (46,6) (7,0) (1,6) (1,6) Nettoresultat (48,1) (7,3) (1,6) (2,0) Avkastning/tillgångar 14% 15% 15% 30% Kassaflöde 3,0 (1,6) 1,4 1,4 Anställda (vid slutet av perioden) 652 559 559 567 Framtidsutsikter Företaget har sett att efterfrågan på tjänsterna har ökat och förväntar sig ytterligare förbättringar i efterfrågan under 2004. Företaget tror att existerande och prospektiva kunder har ökat investeringarna, speciellt investeringar relaterade till e-handel. Förbättringen kan inte beskrivas kraftig men jämfört med tidigare två år är varje ökning i efterfrågan en positiv utveckling. Även om kostnadspressen och pressade marginaler kommer att kvarstå när efterfrågan ökar, så kommer ledningen att vara mer selektiva i att identifiera kunder som har ett starkt intresse av att sälja sina produkter och tjänster via internet. För LB Icon förväntas 2004 bli ett tillväxtår med ett kraftigt ryck för att nå lönsamhet. Företaget förväntar sig att växa inom sin sektor under 2004 och framåt och letar selektivt efter uppköps och sammanslagnings möjligheter som kan stärka vårt service och tjänsteerbjudande. LB Icon har identifierat strategiska uppköpsmöjligheter som stärker företagets ledande position i Europa och utökar närvaron på existerande och nya marknader i Storbritannien, Belgien och de skandinaviska länderna. Företagets mål är att bli ett framstående europabaserat internetkonsultföretag. LB Icon har möjligheten att gå framåt under 2004 för att stärka sin position som en av Europas ledande Internetdesign och teknologiföretag. Ledning LB Icons ledningsgrupp består av Robert Pickering (VD); tidigare VD för Origin, ett globalt IT-tjänstföretag. I ledningsgruppen ingår också Theo Cordesius, finansdirektör, tidigare vice VD för EMEA & Managing Principal inom Compaq Global Services. Styrelsen består av Roel Pieper (ordförande), Michiel Mol, Jesper Jos Olsson, Fred Mulder, Tom Nicholson och Dieter Pöhlmann. Parallellnoteringens syfte Parallellnoteringen på Euronext Amsterdam syftar till att öka företagets synlighet för potentiella investerare samt till att förenkla LB Icons tillgång till EU:s kapitalmarknad. Syftet är också att ge företaget ytterligare finansiell flexibilitet i samband med nya affärsmöjligheter som ligger inom ramen för LB Icons tillväxtstrategi, som strategiska kompanjonskap och förvärv. Notering av stamaktier Samtliga 21 483 355 stamaktier i LB Icon med ett nominellt värde av 0,80 kronor (EUR 0,09) kommer att listas vid Euro NM Segment på Euronext Amsterdam. Börsvärdet av LB Icon, baserat på gårdagens kurs vid stängning på Stockholmsbörsen, var EUR 86,7 miljoner (749,9 miljoner kronor). Den störste aktieägaren i LB Icon är Red Valley Ltd., som innehar 42,4% av aktierna från och med den 31 mars 2004. Rabo Securities N.V. är rådgivare och agent för LB Icon i samband med listningen. Om LB Icon IconMedialab och Lost Boys slogs i januari 2002 samman till ett världsledande IT-konsultföretag. Företaget erbjuder användarorienterade lösningar genom innovative teknologi för digitala kanaler, med global räckvidd och local expertis. Kontor finns i Amsterdam, Berlin, Brügge, Bryssel, Lissabon, London, Madrid, Milano, München, New York, San Francisco, St. Louis, Stockholm, Washington och Zurich. LB Icon är listat på Stockholmsbörsens O-lista ATTRACT 40 (symbol: Icon) med en nettoförsäljning på 53 miljoner euro (MSEK 482 569) år 2003 och med 559 anställda vid årsskiftet 2003/04. Den 4 juni 2004 ändrades företagets namn från Icon Medialab International till LB Icon. För mer information, www.lbicon.se eller www.lbicon.nl För ytterligare information om LB Icon, vänligen kontakta: Stockholm: Elina Wilow, elina.wilow@iconmedialab.com, tel +46 8 5223 9002 Amsterdam: Theo Cordesius, email : annemarie.debont@lostboys.com, tel. +31 20 460 4500 This press release does not constitute an offer by, or an invitation by or on behalf of the Company or any affiliate or representative thereof to purchase any securities or an offer to sell, or the solicitation to buy, securities by any person. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se